NYHET

Oseriöst av EU-kommissionen att inte sätta ner foten kring minimilöner

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll idag sitt årliga tal om läget i unionen. I frågan om minimilöner var det otydligt vilket initiativ som ska komma från Kommissionen.

– Vi kräver ett tydligare besked från EU-kommissionens ordförande. Ett direktiv kring minimilöner vore ett hårt slag mot svensk arbetsmarknad. Den svenska modellen har under många år tjänat oss väl och det vill vi tillsammans med Sveriges arbetsgivare, arbetstagare och fackliga organisationer värna, säger Heléne Fritzon, delegationsledare för Socialdemokraterna i EU-parlamentet.

– Det är oseriöst av kommissionen att inte sätta ner foten i den här frågan. Jag kommer att göra allt jag kan för att säkerställa att EU-kommissionen inte presenterar bindande lagstiftning i form av ett direktiv. I Sverige ska vi inte ha politisk inblandning i lönebildningen, säger Johan Danielsson, EU-parlamentariker och LO:s man i Bryssel.

Krav

EU-kommissionen måste ge tydligare besked och genast dra tillbaka alla planer på ett direktiv. Ett nytt förslag i form av en icke-rättsligt bindande rekommendation till de länder som har nationella system för lagstadgade minimilöner vore att föredra. På det sättet skulle ett initiativ från kommissionen gå att förena med det svenska systemet för lönebildning.

Bakgrund

I Sverige har de fackliga organisationerna, arbetsgivarna, regeringen och en enig riksdag varit tydliga med att bindande EU-lagstiftning kring minimilöner inte går att förena med vår arbetsmarknadsmodell där självständiga fack och arbetsgivare sätter löner genom kollektivavtal.

Kontakt

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: albin.nordin@ep.europa.eu