NYHET

Viktig delseger för ett klimatneutralt EU

Under torsdagen röstade Europaparlamentets miljöutskott om innehållet i klimatlagen. Den svenska ledamoten Jytte Guteland (S) är Europaparlamentets huvudförhandlare.

– Detta är en viktig delseger för en starkare och bättre klimatlagstiftning och den historiska målsättningen om ett klimatneutralt EU senast år 2050. Vi har lyckats med ett antal rejäla förbättringar av kommissionens förslag, säger Jytte Guteland.

Jytte Guteland presenterade sin rapport i utskottet den 28 maj tidigare i år, sedan dess har det pågått intensiva förhandlingar för att hitta majoriteter för innehållet i hennes förslag. Slutgiltigt resultat till hela rapporten kommer under fredagen men under torsdagen stod det klart att flera viktiga delar i Jytte Gutelands rapport fått majoritet i utskottet.

Nationellt bindande mål och negativa utsläpp efter år 2050

– Vi har med stor majoritet slagit fast att Europa och varje enskilt EU-land ska nå klimatneutralitet till senast år 2050. Det här är ett bindande mål för alla EU-länder och alla sektorer i samhället. Det är viktigt eftersom det är ett jobb vi måste göra gemensamt och alla måste bidra till det. Så fort vi nått klimatneutralitet ska arbetet givetvis fortsätta mot negativa utsläpp, säger Jytte Guteland.

En mer ambitiös målsättning till år 2030

– Vi stärker EU:s klimatmål till år 2030, till 60 procents utsläppsminskningar jämfört med 1990 års nivåer. Jag hade velat se ett ännu starkare mål, 65 procent som jag själv röstade för idag. Tyvärr var det inte möjligt att finna en majoritet i utskottet för den siffran då den liberala gruppen vägrade. Det är synd, men som huvudförhandlare har jag ett ansvar att göra allt för att säkra starkast möjliga ambition i utskottet och här var det inte möjligt att komma längre. Men 60 procent är en avsevärd skärpning av målet jämfört med dagens nivå, som bara är 40 procent. Jag hoppas självklart att det här målet sedan också kommer att överträffas i praktiken när det förs in i sektorslagstiftning, precis som vi ser att dagens mål om 40 procent i praktiken redan överträffats, säger Jytte Guteland.

Nytt delmål till år 2040

– Vi har också infört kravet att EU ska sätta ett klimatmål för år 2040. Det är viktigt att vi har ytterligare ett delmål på vägen till klimatneutralitet år 2050, så att vi har ytterligare en hållpunkt i arbetet att minska utsläppen, säger Jytte Guteland.

Växthusgasbudget – ett tak för hur mycket EU kan släppa ut

– Utskottet har givit ett tydligt stöd till mitt förslag om att EU ska anta en växthusgasbudget, så att vi sätter ett exakt tak för hur mycket EU kan fortsätta att släppa ut, utan att det riskerar Parisavtalets 1.5-gradersmål, säger Jytte Guteland

Inför ECCC – European Climate Change Council

– För att stärka vetenskapens roll i klimatarbetet föreslår vi att ett vetenskapligt klimatråd bestående av oberoende experter ska skapas också på EU-nivå. Deras roll är att säkerställa att EU:s åtgärder faktiskt ligger i linje med Parisavtalets 1.5-gradersmål. I Sverige har vi det klimatpolitiska rådet som spelar en viktig roll i vårt lands klimatarbete, vi kräver att alla EU-länder ska inrätta liknande råd, säger Jytte Guteland.

Kontakt

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: albin.nordin@ep.europa.eu