NYHET

Debattartikel: Pollineringen från vilda bin, humlor och fjärilar helt nödvändigt

Biodlare i den kroatiska regionen Medimurje vaknade tidigare i somras upp till en förfärande upptäckt. 50 miljoner bin hade dött, i princip över en natt. Det skriver Jytte Guteland i en debattartikel i Ttela.

Vittnesmålen talar om en matta av döda bin på marken. Denna ekologiska katastrof var ett faktum, och är det senaste av en rad exempel på nyheter om hur bin runtom i Europa fortsätter att dö.Den utbredda bidöden har länge varit ett stort problem och hotar inte bara den biologiska mångfalden, utan även samhällets livsmedelsproduktion. Nu tas dock hoppingivande initiativ i EU för att vända utvecklingen i rätt riktning. Då är det viktigt att alla svenska Europaparlamentariker tar sitt ansvar.

Katastrofen i Kroatien drabbade främst honungsbin och även om orsakerna ännu inte är klarlagda, är det troligt att bina förgiftats av bekämpningsmedel. Det är ovanligt att honungsbin drabbas av denna typ av förgiftning, det är långt vanligare att vilda bin och andra pollinerande insekter drabbas av dagens intensiva användning av bekämpningsmedel i jordbruket. Detta vet vi sedan länge.Rapport efter rapport bekräftar att ämnen i flera bekämpningsmedel har skadlig inverkan på bin och andra pollinerande insekter som humlor och fjärilar. Den senaste i raden, från europeiska revisionsbyrån, konstaterar återigen att EU:s lagstiftning är otillräcklig för att skydda dessa insekter.

För mig är det tydligt att EU-reglerna måste skärpas. Jag har länge drivit på för att EU ska ställa om till ett skonsammare jordbruk och en mer hållbar användning av bekämpningsmedel. Utarmade jordar och en pågående massdöd i våra ekosystem talar sitt tydliga språk – vi måste minska gifterna i naturen.

Pollineringen från vilda bin, humlor och fjärilar är helt nödvändig för en tredjedel av världens livsmedelsproduktion. I grund och botten handlar binas öde också om vår framtida livsmedelsförsörjning. Därför är den pågående bidöden oroande av flera skäl.

Det finns bara en väg framåt. Europa måste ställa om jordbruket så att det blir mer miljövänligt och långsiktigt hållbart. Detta också är en central del i Europas gröna omställning och utveckling till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Tyvärr är dagens EU-regler emellertid otillräckliga och fulla av kryphål som utnyttjas av många EU-länder. Nu börjar dock många års påverkansarbete bära frukt. Jag tycker mig se ett attitydskifte i EU vad gäller synen på att skydda bina och fasa ut farliga bekämpningsmedel. Inte en dag för tidigt. I den nyligen presenterade jord-till-bord-strategin, som ska hjälpa EU att ställa om till ett mer hälsosamt och hållbart livsmedelssystem, har EU-kommissionen föreslagit ett dubbelt EU-mål för att halvera användningen och risken med kemiska bekämpningsmedel till 2030, samt användningen av farliga bekämpningsmedel till 2030. Det här är en mycket viktig och välkommen utveckling. Nu måste de här målen också skrivas in i EU-lag för att träda ikraft. Här kommer förstås Europaparlamentet att spela en viktig roll.

Som socialdemokraternas samordnare i miljöutskottet kommer jag förstås att driva på för att regelverket med EU-målen om halverad risk och användning av bekämpningsmedel blir så bra som möjligt. Vi har en möjlighet att göra stor skillnad för bina, den biologiska mångfalden och för ett hållbarare jordbruk. Jag hoppas att också ledamöter från konservativa grupper är villiga att ta större ansvar framöver. Det är beklämmande att de svenska ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna för bara några veckor sedan röstade emot just att EU ska sätta upp ett mål för att fasa ut bekämpningsmedel med hög risk fram till år 2030. Det är bara det senaste exemplet på hur konservativa politiker i Europaparlamentet konsekvent bromsar utvecklingen mot ett mer hållbart jordbruk och en giftfri miljö.Gör om och gör rätt M, SD och KD, visa att ni står upp för en hållbarare framtid!

Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)