NYHET

Bra kompromiss om återhämtningspaketet

Vi behöver nu genomföra en ansvarsfull återhämtning med grön omställning, sociala rättigheter och ökad jämställdhet, skriver Heléne Fritzon.

Krönika av Heléne Fritzon i Nya Wermlands-Tidningen den 5 augusti 2020.

Corona har drabbat Europa hårt och det senaste halvåret har varit svårt på flera sätt. Tusentals människor har avlidit av viruset och många har blivit sjuka. En del har också en lång rehabiliteringsperiod framför sig. Ekonomin är drabbad och arbetslösheten stiger. Mäns våld mot kvinnor har ökat som en följd av hemmaisolering och karantänsregler.

Effekterna av corona är många och vi behöver nu tillsammans blicka framåt och ta tag i viktiga framtidsfrågor. En förutsättning för det är ett färdigt återhämtningspaket på plats.

Under fem dagar i juli förhandlade EU-ländernas stats- och regeringschefer dag och natt och nådde till slut en historisk uppgörelse. Värdet av att vara i mål och kunna blicka framåt är väldigt viktigt. Vi behöver nu genomföra en ansvarsfull återhämtning med grön omställning, sociala rättigheter och ökad jämställdhet.

Det är en kompromiss som bygger på att alla får ge och ta, men resultatet har blivit en framgång för Sverige. Medlemsländerna har tagit sitt ansvar och nu måste vi ta vårt. Arbetet för att EU ska ta en ledande roll i klimatomställningen och återhämtningen är viktigare än någonsin.

Jag vill särskilt peka på några delar i återhämtningspaketet:

  • Pengar med krav och villkor gör bättre nytta än om de bara delas ut. Det är beklagligt att Sverige fick ge med sig vad gäller bidragen, samtidigt är det positivt att vi fick rekordstora ökade rabatter och att Sveriges avgift på så sätt hålls nere.
  • Respekt för rättsstatens principer kopplas numera till utbetalning av gemensamma medel.
  • Sverige har lyckats skärpa villkoren för återhämtningspaketet och fått till gröna och digitala investeringar som bygger EU starkare och påskyndar den gröna omställningen.

Jämställdhet och kvinnors rättigheter är också avgörande framtidsfrågor för ett starkt Europa och jag lovar att fortsätta driva dessa i Europaparlamentet. En särskild kvinno-corona-fond är en viktig del i arbetet.

Vid en extra session i Bryssel 23 juli röstade sedan Europaparlamentet igenom en resolution som bara stödjer återhämtningen och inte budgeten. En klar majoritet vill istället se ytterligare bidrag och även avskaffa de rabatter på avgiften som är så viktiga för Sverige. Det finns nu en risk att Europaparlamentet i höst säger nej till budgeten och därmed också en risk för stora förseningar för återhämtningen i Europa.

Nu fortsätter förhandlingarna om återhämtningspaketet och sedan blir det fler omröstningar. Vid årsskiftet väntas sedan återhämtningspaketet och långtidsbudgeten att träda i kraft.

Jag ska göra allt vad jag kan för att vi så snart som möjligt kan börja med att inte bara återhämta Europa, utan att också se framåt. Det behöver EU och det arbetet gör vi tillsammans.

Heléne Fritzon