NYHET

Evin Incir om Polen: ”Inga skurkregeringar ska åtnjuta skattebetalares ekonomiska bidrag”

Inför fredagens EU-toppmöte med regeringschefer uppmanar parlamentarikern Evin Incir (s) att respekt för EU:s grundläggande värderingar skall bli del i samtalen om långtidsbudget och återhämtningsfond.

Debattartikel av Evin Incir i QX den 16 juli 2020.

För andra året i rad går utvecklingen för HBTQI-personers rättigheter bakåt inom EU enligt den oberoende internationella icke-statliga paraplyorganisationen, ILGA-Europe. Försämringen vi ser är inget som sker av sig själv. Det är medvetna val hos politiker i medlemsländerna och mest av alla sticker bland annat Polen ut. Om medlemsländer inte respekterar EU:s grundläggande värden och principer ska de inte heller ha rätt till ekonomiskt stöd.

EU och dess medlemsländer måste stå upp för demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Inget annat är acceptabelt. Vi vet att det är värderingar som dessa som skapar det starka samhället. Trots det ser vi hur mänskliga rättigheter för HBTQI-personer kränks på daglig basis inom unionen. Det är totalt oacceptabelt. Länder som inte respekterar dessa värderingar måste ges kännbara bestraffningar. Vi måste blicka framåt mot ett jämlikhetens Europa, inte glorifiera forntida ideal.

Tre prioriteringar måste stå i centrum för att EU ska stå upp för sina grundläggande värderingar om demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter som är reglerade i artikel 2 i Europafördraget:

  1. Det ekonomiska stödet måste strypas till stater som inte står upp för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstat. Det går inte att gång på gång bryta mot de skyldigheter ett medlemsland åtar sig vid inträdet i unionen och samtidigt ta del av EU-pengar.
  2. Den nuvarande bestraffningsprocessen enligt artikel 7 som pågår mot Polen måste inkludera inte bara övergrepp på rättsstaten i Polen utan också mänskliga rättigheter och demokratifrågor.
  3. Civilsamhällsorganisationer och andra aktörer i de berörda länderna, som utgör en motkraft mot dessa auktoritära regimer, måste få ytterligare stöd. Många organisationer i allmänhet och HBTQI- och kvinnoorganisationer i synnerhet utsätts just nu för hot och hat av regimtrogna personer och aktörer.

Polen är ett av de länder där HBTQI-personer rättigheter gång efter annan attackeras. Gångna helgens presidentval i landet resulterade i att Andrezj Duda från det högernationalistiska Lag och rättvisa (PiS) tyvärr får fortsatt förtroende. Jag ser med skrämda ögon på den framtid som Polen fortsatt går till mötes med ytterligare en mandatperiod med Dudas styre.

I Dudas återvalskampanj har han talat om att homosexualitet är värre än kommunism och en ”ideologi” som förgör mänskligheten. Att jämföra en kamp för alla människors lika rättigheter med ett auktoritärt styre där många människor förföljdes, fängslades och mördades är vedervärdigt.

Duda har även skrivit under en deklaration för att ”hjälpa familjer att skydda barnen mot HBTQ-ideologin” vilket innefattar förbud mot så kallad HBTQI-propaganda.

Runt 80 polska städer har instiftat så kallade ”HBTQI-fria zoner”. Något som förvaltningsdomstolen i Gliwice nu i veckan bedömde bryter mot den polska konstitutionen. Jag hoppas på att liknande bedömning görs för resterande zoner. Men även om zonerna försvinner kommer fortfarande homofobiska och hatiska makter att regera i Polen, zonerna var bara ett uttryck för det.

Det är dags att ta läget på största allvar. Både för att skydda de HBTQI-personer som finns i Polen och för att hatretoriken från de polska ledarna inspirerar andra ledare i EU.

Vi har en skyldighet att agera när vi ser orättvisor i vår omvärld och när demokratiska rättigheter bryts ner. Det som sker där kommer att påverka oss här hemma. EU måste använda alla sina krafter för att stå upp för allas mänskliga rättigheter, inte bara i ord utan i handling.

Imorgon fredag samlas EU:s regeringschefer till EU-toppmöte där långtidsbudgeten och återhämtningsfonden kommer att diskuteras. Samtalen måste utgå från strikta regler om upprätthållande och respekt för EU:s grundläggande värderingar och principer. Inga skurkregeringar, som i Polen, ska kunna åtnjuta våra skattebetalares ekonomiska bidrag samtidigt som de nedmonterar det vackraste vi har, demokratin.

I mitt EU står vi upp våra grundläggande principer och värderingar, annars måste man vara beredd på att ta konsekvenserna.

Evin Incir (S)
Europaparlamentariker