NYHET

Budgetförhandlingar: Ungern ignorerar rättsstatens principer – Fritzon och Incir markerar

Imorgon fredag samlas stats- och premiärministrar till EU-toppmöte där EU:s nya långtidsbudget och återhämtningsplan kommer att diskuteras. Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S) och Evin Incir (S) kräver att samtalen bland annat leder till strikta regler om upprätthållande och respekt för EU:s grundläggande värderingar och principer.

– Vi ser medlemsländer som länge har brutit mot EU:s grundläggande värderingar, däribland rättsstatens principer, samtidigt tar de emot ekonomiskt stöd från EU. Inför helgens rådsmöte får det inte vara någon tvekan om vilka villkor det är som gäller för att få EU-stöd, säger Heléne Fritzon.

I utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) driver Evin Incir att medlemsländerna måste följa de regler och förpliktelser som ett medlemskap i EU innebär för att få ta emot EU-stöd.

– De samtal som förts med medlemsländer som bryter mot EU:s grundläggande värderingar och principer har bevisligen inte fungerat, nu måste vi sätta hårt mot hårt. I mitt EU står vi upp för våra grundläggande principer och värderingar, annars måste man vara beredd på indraget stöd som konsekvens. Inget annat är acceptabelt, avslutar Evin Incir.

Kontakt

Lars Hagberg, biträdande kommunikationschef
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu