NYHET

Jytte Guteland rankas som den näst mest inflytelserika klimatpolitikern i EU

I en ny sammanställning som VoteWatch Europe har gjort över politiskt inflytande när det kommer till EU:s miljö- och klimatpolitik kommer Jytte Guteland (S) på andra plats av alla europaparlamentariker. Toppar listan gör Bas Eickhout, en grön ledamot från Nederländerna.

– Jag har jobbat hårt för att få inflytande när det gäller EU:s miljö- & klimatarbete och det är förstås jätteroligt att det uppmärksammas. Jag kommer använda det inflytandet för att driva på för en mer ambitiös politik på dessa områden, säger Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker.

Den höga placeringen motiveras med att Jytte Guteland är samordnare för den socialdemokratiska gruppen i miljöutskottet och hennes nuvarande uppdrag som ansvarig för EU:s klimatlag. Det lyfts även fram att hon tidigare förhandlat tung klimatlagstiftning som utsläppshandeln (ETS) och att hon har ett brett nätverk och bred erfarenhet av frågorna.

Hela undersökningen och motiveringen finns här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: albin.nordin@ep.europa.eu