Gå till innehåll

Jytte Guteland

Om Jytte

Jytte Guteland är europaparlamentariker för Socialdemokraterna i Europaparlamentet sedan 2014. Hon drivs av att skapa ett hållbart Europa som är bra för barn och bin. Om besluten är bra för barn och bin är de bra för klimatet, den biologiska mångfalden och samhället i stort.

I Europaparlamentet har Jytte haft många tunga förhandlingsuppdrag, bland annat EUs utsläppshandel och som huvudförhandlare för EU:s klimatlag. Sedan 2019 är hon koordinator (gruppledare) för den socialdemokratiska gruppen (S&D) i miljöutskottet, parlamentets största utskott.

Jytte Guteland föddes 1979 i Huddinge. Hon har tidigare varit ordförande för SSU. Hon har en magisterexamen i nationalekonomi från Södertörns Högskola. Tidigare har hon arbetat som politisk sakkunnig i Finansdepartementet och som projektansvarig på organisationen Global Utmaning.

I Europaparlamentet har Jytte Guteland följande uppdrag:

 • ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) & koordinator för Soc&Dem-gruppen
 • suppleant i utskottet för utrikesfrågor (AFET)
 • ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran
 • suppleant i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

 

Politik & vision

Jag vill att människa och miljö ska stå i centrum när besluten fattas. Jag är feminist och jag brinner för allas rätt till jämlika chanser – oavsett bakgrund eller nationell tillhörighet. Det krävs starka röster för människovärdet – det utmanas i vår tid. Därför är jag politiker och socialdemokrat.

Jag är europaparlamentariker för att jag vill vara med och påverka där de viktiga besluten fattas. För klimat- och miljöfrågorna är EU-besluten avgörande. Jag brukar tänka att beslut som är bra ”för barn och bin” leder EU i rätt riktning. Jag vill arbeta för att EU ska vara ett föredöme när det gäller mänskliga rättigheter.

Media & kontakt KANSLI

 • Marcus Lindeberg Goni, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
  E-post: Marcus.LindebergGoni@ep.europa.eu
  Kontor: +32 284 76 94
  Mobil: +32 479 96 09 71
 • Khaled Saibi Tanderup, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för utrikesfrågor (AFET)
  – underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI)
  E-post: khaled.saibi@ep.europa.eu
  Kontor: +32 284 76 94
  Mobil: +32 471 94 00 18

PRESS

SOCIALA MEDIER

MEDIA & KONTAKT Länk till annan webbplats.


Till toppen