NYHET

Representantskapet

Representantskapet, eller repet som det också kallas är Piteå Arbetarekommuns högsta beslutande organ.

I vissa större socialdemokratiska arbetarekommuner och i vårt fall är medlemsmötet, som annars skulle vara det högst beslutande organet, ersatt av ett Representantskap. Detta innebär inte att mötet bara är för ombuden! Repet är öppet för alla medlemmar och man har rätt att göra sig hörd och yttra sig på mötet – men det är bara ombuden som har rösträtt.

Det är vanligt att fackliga organisationer, som exempelvis LO har representantskap.

Representantskapet består av ett antal ombud som då har rösträtt på mötet. Dessa ombud väljs av våra anslutna klubbar och föreningar. Varje förening eller klubb tilldelas ett antal ombud utefter sin storlek.