Gå till innehåll

Styrelsen för Piteå Arbetarekommun

När inte Representantskapet sammanträder är styrelsen partiet högst beslutande organ.

Styrelsen Piteå AK 2022

 • Claes Danell, ordförande
 • Maria Truedsson, vice ordförande
 • Ulf Sjödin, kassör
 • Peter Eriksson, ledamot / studieansvarig
 • Urban Vikström, ledamot / facklig ledare
 • Maria Truedsson, ledamot / medlemsansvarig
 • Veronica Pedersen, ledamot
 • Niklas Lundgren, ledamot
 • Louise Mörk, ersättare
 • Marianne Hedkvist, ersättare 
 • Thomas Hansson, ersättare
 • Gun Jonsson, ersättare
 • Nakabonge Grolia Winnie, ersättare
 • Sven-Gösta Pettersson, ersättare

In adjungerade i styrelsen:

 • Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande
 • Patric Lundström, kommunstyrelsens vice ordförande
 • Elisabeth Lindberg, Regionen
 • Tor Klestrup, ordförande SSU

Vad gör egentligen styrelsen i en arbetarekommun?

Styrelsen är arbetarekommunens näst högst beslutande organ. I stadgarna står det att Arbetarekommunen ska ansvara för:

• Opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Piteå kommun.

• Kommunikation med väljarna inom kommunen.

• Partiets valorganisation inom kommunen.

• Utveckling av politiken inom kommunen

• Val av politiskt förtroendevalda.

• De förtroendevaldas utveckling.

• Utveckling av studieverksamheten.

• Medlemsintroduktion.

• Facklig – politisk och övrig organisationsverksamhet.

• Stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska grundorganisationerna inom kommunen.