Enkät test x

Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

Text

Höstkongressen 2021
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Missnöjd Ingen åsikt
Programupplägg

Tider

Mat

Ämnen på Workshop

Barnpassning

Motionshanteringen

After Work på lördagen