Distriktskongress

Lördagen den 11 mars har Socialdemokraterna Östergötland sitt årsmöte

Alla medlemmar är välkomna till kongressen. Socialdemokraterna i respektive kommun i Östergötland utsett ombud som representerar dem på kongressen. Sammanlagt utses 149 ombud, som sedan är med och beslutar om vilka som ska ingå i styrelsen, vilken politik som ska drivas med mera.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål