Novemberkampanj 2021 Linköping

Nu är det dags för vår novemberkampanj! Mellan den 9-24 november kommer vi vara ute för att träffa så många Linköpingsbor som möjligt. Vi kommer bland annat knacka dörr och ha kampanjbord i våra stadsdelar. Inför varje aktivitet kommer vi skicka mer information om samlingsplats och ledare för aktiviteten.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Rosor