Enkäter på webben

Med enkätmodulen gör du undersökningar bland besökarna på webbplatsen. Enkätmodulen är den mest omfattande av modulerna.

 • Gör en undersökning
 • Skicka ut inbjudningar direkt från modulen
 • Administrera svaren och gör analyser i onlineläget

Möjligheter med enkätmodulen:

 • Ange allmän information om undersökningen
 • Begränsa tidsperiod för när svar får lämnas
 • Skapa en öpppen eller sluten undersökning
 • Bygg upp enkäten utifrån åtta olika frågetyper
  • textfråga
  • envalsfråga
  • flervalsfråga
  • graderingsfråga
  • datumfråga
  • kategorifråga
  • kommentar
  • sidbrytning
 • Ställ in administratör som ska få notifieringar
 • Skicka kopia av svaren till användaren (endast inloggad)
 • Ange formatmallar och webbplatsfärger för utseendeinställningar
 • Ändra text på knapp för att skicka in svar
 • Skriv ett eget meddelande som visas efter att svar lämnats
 • Skriv ett eget välkomstmeddelande
 • Visa felmeddelande för oifyllda obligatoriska frågor
 • Skriv rubrik och text för inbjudan och påminnelse till enkät
 • Administrera lämnade svar och statistik via onlineläget


Instruktion / lathund

https://help.sitevision.se/surveyHelp.html

Exempel på enkät som kan kopieras

Att alla ska ha tillgång till en bra vårdcentral är viktigt för oss Socialdemokrater. * (obligatorisk)
Är du och din anhörig nöjd med er vårdcentral?
Att alla ska ha tillgång till en bra vårdcentral är viktigt för oss Socialdemokrater.

Vilka fortsatta satsningar på föreningslivet skulle du vilja se?
Vi vill att alla ska ha en möjlighet till en bra och trygg skola. Med en bra skolverksamhet blir vår kommun ännu bättre.  * (obligatorisk)
Hur är din syn på förskolan och grundskolan i X?
Vi vill att alla ska ha en möjlighet till en bra och trygg skola. Med en bra skolverksamhet blir vår kommun ännu bättre.
X kommun är en stor arbetsgivare, vi har många anställda som arbetar inom välfärden.  * (obligatorisk)
Hur viktigt är det för dig att de som arbetar inom kommunen får fasta anställningar istället för timanställningar?
X kommun är en stor arbetsgivare, vi har många anställda som arbetar inom välfärden.
Vilken eller vilka områden tycker du att politiken ska prioritera mer för att fortsätta utveckla X? * (obligatorisk)
Vilken eller vilka områden tycker du att politiken ska prioritera mer för att fortsätta utveckla X?
Genom att delta godkänner du att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med GDPR. Lär mer på www.socialdemokraterna.se/integritetspolicy Länk till annan webbplats.