NYHET

Vi ser positivt på kommunens resultat

Läs vår insändare i ÖA från Carolina och Mikael om kommunens positiva ekonomiska resultat.

 

Socialdemokraternas budget framröstades i kommunfullmäktige och ÖrnsköldsviksAlliansen har valt att styra med vår budget. Det var en väl balanserad budget utifrån ett ansträngt läge. I förutsättningarna fanns även att den mest högerkonservativa regeringen i modern tid hade tillträtt nationellt och vi räknade inte med att välfärden skulle bli prioriterad. Nationella budgeten visade också att skattesänkningar till de rikaste gick före statsbidrag till kommunerna för att de skulle kunna fortsätta satsa på välfärden. Nu har vi fått en del sena statsbidrag som har bidragit till att kommunens resultat förbättrats.

Vi konstaterar att vi, i vår budget, ökade Välfärdsnämndens ram med 19,5 miljoner kronor medan Örnsköldsviks Alliansen minskade ramen med 57,8 miljoner kronor. Det var en skillnad mellan våra budgetförslag på närmare 80 miljoner kronor till välfärden. Det har varit ett år med många utmaningar och vi har stöttat det beslut som tagits om restriktivitet, vilket har behövts i ett sådant här läge.

Att resultatet är bättre än budget beror i huvudsak på högre skatteintäkter och sena statsbidrag. 2023 har präglats av effekter av hög inflation, såsom en stor ökning av pensionskostnader och höga prisökningar inom verksamheterna som till viss del motverkats av effekterna av ekonomisk restriktivitet som kommunfullmäktige beslutade om i maj 2023.

Vi Socialdemokrater har länge tagit ansvar för kommunens ekonomi och vi har haft ett gott resultat de senaste åren. För oss har det varit ett strategiskt arbete som innebär att vi sparar för kommande investeringar men även för sämre tider. Det innebär att vi nu har en buffert och att vi inte behöver nermontera välfärden – det är en ansvarsfull politik.

Det är inte det skakiga minoritetsstyret som gjort sig förtjänt av beröm utan alla medarbetare som gjort ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningarna som funnits.

Carolina Sondell (S), oppositionsråd

Mikael Malmén (S), gruppledare