NYHET

Aktern på en båt med svallande vågor bakom. Vänster i bild syns svenska flaggan.

Örebro kommun tar ytterligare ett steg i utvecklingen av Hjälmaren genom att utreda möjligheterna till att bli Sveriges nästa biosfärområde.

Örebro kommun utreder tillsammans med andra berörda myndigheter och aktörer möjligheten att bilda ett biosfärområde kring Hjälmaren.


Hållbar utveckling

Ett biosfärområde är ett geografiskt avgränsat område där nya metoder för hållbar utveckling testas och implementeras i samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Syftet med ett biosfärområde är att bidra till att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald samtidigt som en hållbar ekonomisk utveckling säkras. En viktig del i ett biosfärområde är kunskapsutveckling och därför samarbetar Örebro kommun bland annat med Örebro universitet inom projektet.

Tanken med att bilda ett biosfärområde kring Hjälmaren är att tillsammans med lokalt näringsliv och civilsamhälle utveckla metoder som både skapar en attraktiv och levande landsbygd och hållbara livsmiljöer för natur, djur och människor.

- Både utvecklingen av Hjälmaren och omställningen till ett hållbart samhälle är prioriterat av Örebro kommun och vi ser därför att den här unika satsningen på ett biosfärområde är en bra möjlighet för att uppnå båda delarna. Med ett biosfärområde skapar vi ett brett och långsiktigt engagemang hos myndigheter, näringsliv och civilsamhälle för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att driva på en långsiktigt hållbar utveckling av Hjälmaren som både bevarar och stärker Hjälmarens unika naturmiljöer och skapar en attraktiv och levande landsbygd, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Under de senaste två åren har en gemensam strategi kring Hjälmaren tagits fram. Örebro har lett samverkansprocessen där samtliga kommuner, regioner och länsstyrelse står bakom strategin. Hjälmaren har goda förutsättningar att utvecklas till ett biosfärområde. Många av de frågor som vi ställs inför i omställningen till ett hållbart samhälle är komplexa och är bara möjliga att lösa om vi arbetar tillsammans med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.


Gemensamma lösningar

Ett biosfärområde innebär inget juridiskt skydd eller juridiska åtaganden, utan är en resurssatt modell där det blir möjlighet för myndigheter, näringsliv och civilsamhälle att hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem, till exempel hur en ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion kan uppnås samtidigt som den enskilde lantbrukarens ekonomiska hållbarhet säkras. Även hur vi förbättrar vattenkvalitén i Hjälmaren är en komplex fråga som kräver ett långsiktigt engagemang från ett stort antal aktörer bland myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Sju områden i Sverige


I Sverige finns sju biosfärområden, till exempel Vattenriket i Kristianstad och Blekinge Arkipelag, i världen finns det 738 områden som Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning utser.


Förstudie för ansökan

Örebro kommun inleder nu en förstudie tillsammans med andra berörda myndigheter och aktörer. När förstudien är klar lämnas den in som en ansökan in till den nationella biosfärkommittén, detta planeras att göras under hösten 2024. Vid ett positivt beslut från den nationella biosfärkommittén inleds en kandidatur innan en formell ansökan till UNESCO i Paris kan göras.

Läs mer om biosfärområde och utveckling av Hjälmaren här Länk till annan webbplats.