NYHET

Socialdemokraterna i Örebro nominerar John Johansson till kommunstyrelsens ordförande

Bild på John Johansson

John Johansson fortsätter som kommunstyrelsens ordförande. Under måndagens representantskapsmöte nominerade Socialdemokraterna i Örebro John Johansson till ordförande för Kommunstyrelsen kommande mandatperiod. Detta efter ett enhälligt beslut.

John Johansson har sedan hösten 2021 haft förtroendet som kommunstyrelsens ordförande i Örebro. Sedan 2003 har John haft politiska uppdrag som företrädare för Socialdemokraterna. Han har bland annat varit kommunalråd med ansvar för programområde social välfärd.

John är 40 år och bor i Björkhaga tillsammans med sin fru och två barn. Han är utbildad statsvetare med en examen från Örebro universitet. Socialdemokraterna nominerar John Johansson till kommunstyrelsens ordförande för mandatperioden 2022-2026.

– Jag är hedrad och tacksam över att få medlemmarnas och partiets förtroende att få fortsätta i rollen som kommunstyrelsens ordförande i Örebro. Vi har nu en kommunledning på plats som kommer att prioritera örebroarnas trygghet, långsiktiga välfärd och tillväxt i kommunen och jag ser fram emot att få leda det arbetet, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Jan Zetterqvist har sedan hösten 2020 haft förtroendet som ordförande i kommunfullmäktige och fick på mötet fortsatt förtroende att leda kommunfullmäktige. Tillsammans med övriga personer i kommunfullmäktiges presidium har Jan sammankallat och lett både digitala och fysiska sammanträden.

– Det känns väldigt bra att få partiets förtroende att leda Kommunfullmäktiges arbete den kommande mandatperioden. Örebroarnas eget folkvalda parlament. Det är stort att väljas till uppdraget för andra gången. Jag ska göra mitt bästa för att olika åsikter kommer till tals så att beslut kan fattas, säger Jan Zetterqvist (S) kommunfullmäktiges ordförande i Örebro.

– Det känns verkligen både roligt och tryggt att vi nu återigen valt John Johansson till kommunalråd och tillika vår nominering till kommunstyrelsens ordförande. John har gjort ett mycket gott arbete hittills och ikväll visade medlemmarna att man fortsatt har ett stort förtroende för honom. Jag vill också gratulera Jan Zetterqvist som ikväll nominerats till att få fortsätta som kommunfullmäktiges ordförande. Rent formellt sker valen på kommunfullmäktige den 25 oktober, säger Jessica Ekerbring (S), ordförande Socialdemokraterna Örebro.

Socialdemokraterna i Örebro fortsätter nu arbetet med att ta fram övriga kommunalråd och ledamöter till kommunstyrelsen. Den 25 oktober fattar Kommunfullmäktige i Örebro det formella beslutet om vem som blir Kommunstyrelsens ordförande, vilka som blir kommunalråd och tar plats i kommunstyrelsen, samt Kommunfullmäktiges presidium.

Kontaktuppgifter:

John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro 019-21 40 05
Jan Zetterqvist (S), kommunfullmäktiges ordförande i Örebro 070-256 15 70
Jessica Ekerbring (S), ordförande Socialdemokraterna Örebro 070-347 38 33