NYHET

Fokus på trygghet och välfärd i vårt valmanifest

Valmanifest

Manifestet innehåller satsningar på trygghet, välfärd och klimat.

De senaste tio åren har Örebro vuxit med nya bostadsområden, förskolor, skolor, äldreboenden och idrottsplatser samtidigt som restaurang-, kultur- och nöjesutbudet utvecklats till det bättre. Vi ser att det finns områden vi vill utveckla mer och äldreomsorgen är ett av dessa. Vinstjakten i både äldreomsorgen och skolan behöver stoppas. Dessutom behövs det krafttag när det gäller klimatomställningen.

 • Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över välfärden och fortsätta satsa på högre kvalitet och bättre villkor för personalen. Vi vill bygga en starkare äldreomsorg med ökad bemanning och utbildad personal där medborgarens behov står i fokus, säger John Johansson, kommunstyrelsens ordförande och toppkandidat för (S) i Örebro kommun.

Medborgarens behov av trygghet sträcker sig till såväl gator, torg som till hemmet. För oss är det viktigt att ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet. Den öppna droghandeln ska slås ut med hjälp av fler väktare och trygghetsskapande kameror.

 • Vi ska bekämpa brotten och brottens orsaker. Genom en stark välfärd, bra skolor och en aktiv fritid för unga bygger vi framtiden, säger John Johansson.

I Örebro måste alla barn och unga ges förutsättningar att klara skolan genom att få det stöd som de behöver. Elever som är trygga, mår bra och får vara sig själva lär sig mer. För att höja kunskapsresultaten behövs en likvärdig skola med fler lärare, studiero och tydliga ordningsregler. Extra fokus kommer att ligga på att stärka grundskolan och partiet ser behov av att marknadsskolan regleras och att den demokratiska kontrollen över skolan stärks.

 • Vi vill se en skola dit eleverna vill komma, där de blir sedda och uppmuntrade. En skola där eleven utmanas utifrån den nivå den befinner sig på för att öka sin kunskapsutveckling. Vi vill även NPF-säkra (neuropsykiatriska diagnoser) alla kommunala grundskolor, allt för att varje elev ska få det stöd de behöver oavsett vilken skola de går på, säger Jessica Ekerbring, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun.

För att ge barn och unga en god framtid är satsningar på klimatsmart energi A och O.

 • Med mer vindkraft, biogas och solceller växer Örebro på ett hållbart sätt. God tillgång till el är en förutsättning för att Örebro ska kunna växa och ligga i framkant. Socialdemokraterna vill säkra energiförsörjningen och bli självförsörjande på klimatsmart energi. Med omställning till elfordon minskar även transportkostnaderna, säger John Johansson.

Vi vill att Örebro ska fortsätta att vara en av Sveriges snabbast växande kommuner och vara en bra plats att leva, jobba och etablera sitt företag i. Då behövs det nya bostäder och arbetsplatser.

 • I Örebro ska det vara lätt att hitta ett jobb, en bostad samt att etablera och utveckla företag. Vi vill se ett pulserande stads- och kulturliv samt gröna och attraktiva miljöer i hela kommunen, säger John Johansson.

John Johansson, 019-21 40 05
Jessica Ekerbring, 070-347 38 33

Exempel på vad Socialdemokraternas vill:

Alla har rätt till en bra äldreomsorg

 • Stoppa fusket i välfärden
 • Stärk den kommunala hemvården
 • Språkkrav inom äldreomsorgen
 • Utbilda fler undersköterskor med jobbgaranti
 • Ingen ska behöva vara ensam

Ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet

 • Satsa 1 miljard på örebroarnas trygghet
 • Snabbare insatser mot narkotika
 • Trygghet i hela Örebro
 • Starta VOX Trygghetscentrum
 • Minst en ny fritidsgård i Örebro

Alla barn och unga måste få förutsättningar att klara skolan

 • En jämlik skola
 • Fler vuxna i skolan
 • Alla elever ska klara målen
 • Införa närvaroteam
 • Alla barn och unga ska må bra
 • Stoppa stöket i skolan
 • Öka deltagandet i förskolan

Örebro ska fortsätta växa och vara en attraktiv kommun

 • Införa Flex-trafik 2.0
 • Lättare att parkera
 • Nya attraktiva verksamhetsområden

Örebro ska bli självförsörjande på klimatsmart energi

 • Möjliggöra mer solenergi
 • Producera mer biogas
 • Örebro ska bli Sveriges första smarta stad

Läs gärna hela valmanifestet här -> Pdf, 3.6 MB.