NYHET

Vi vill satsa på en rättvis klimatomställning för vanligt folk

laddstolpar

Socialdemokraterna nationellt har idag presenterat ett paket för en rättvis klimatomställning för vanligt folk. Vi här i Örebro är glada för flera av nyheterna då de är sådant vi vill satsa på här i Örebro. Några av punkterna som presenterades var förbättrad laddinfrastruktur och energieffektivisering för flerbostadshus.

Förbättrad laddinfrastruktur
Socialdemokraterna vill undanröja de hinder som finns mot att få tillgång till egna laddstolpar, särskilt för de som bor i hyresrätt, bostadsrätt och i glesbygd. Det ska också bli enklare att jämföra pris och inte behöva registrera dig hos en mängd olika operatörer. Dessutom ska antalet publika laddstolpar, de som är tillgängliga för allmänheten, minst fördubblas till 2030 från drygt 15 000 till över 30 000.

Här i Örebro vill vi kraftigt öka möjligheterna att ladda elbilar. ÖBO:s hyresgäster ska kunna hyra parkeringsplatser med laddmöjlighet.

Energieffektivisering för flerbostadshus
Socialdemokraterna vill öka renoveringstakten med ett stöd för energieffektivisering också i flerbostadshus. Renovering av äldre bostäder kan förbättra inomhusmiljön och sänka kostnader och utsläpp från uppvärmning.

Här i Örebro vill vi möjliggöra mer solenergi genom att förenkla för fler privatpersoner och fastighetsägare att kunna installera solceller. Vi vill också att det ska bli enklare att använda ny teknik för att minska energiförbrukningen och energikostnaderna för kommunen, företag och privatpersoner.