Gå till innehåll

En miljard på trygghet på gator och torg

Bild på ett barn som håller i vuxna i varsin hand och på bilden är loggan #trygghetsmiljarden

Ett av de fem vallöftena handlar om att ta tillbaka tryggheten i det offentliga rummet. Här presenterade John Johansson på pressträffen delar av den politik som partiet går till val på.

– Vårt vallöfte är att ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet. För att åstadkomma det vill vi införa Trygghetsmiljarden – vi vill satsa en miljard kronor under åtta år på att göra våra offentliga miljöer ljusare och tryggare. Det innebär både en ambitionshöjning och långsiktighet jämfört med nu, säger John Johansson.

Socialdemokraterna vill satsa på fler trygghetskameror vid torg, parkeringshus och otrygga platser. Dessutom vill partiet fördubbla antalet väktare under mandatperioden.

– Vi vill se dubbelt så många väktare i Örebro – både ordningsvakter som rör sig i tydliga områden och där kan ingripa men också väktare som rör sig mer fritt. De har något lägre befogenheter, men bidrar till ökad trygghet och säkerhet, menar John Johansson.

Arbetet med gratis lovaktiviteter ska utvecklas – något som har blivit en stor succé de senaste åren.

– Gratis lovaktiviteter ökar tryggheten i Örebro eftersom unga då sysselsätts med vettiga aktiviteter dag- och kvällstid istället för att rumla runt i bostadsområdena. Vi vill se en långsiktig finansiering och ambitionshöjning och detta är något som gynnar alla barn och unga i Örebro, säger John Johansson.

Socialtjänsten ska ges resurser att agera direkt när det finns misstanke om missbruk av narkotika. Ingripandena ska ske snabbare idag och samverkan med skolan är viktig. För att ytterligare stärka socialtjänstens verktyg ska fler särskilt kvalificerade kontaktpersoner införas och föräldrar ska inte kunna säga nej till insatser som behövs.

– Barn ska ha rätt till stöd. Idag är möjligheten för Socialtjänsten att med tvång ge rätt stöd åt barn och unga och deras föräldrar för begränsad. Regeringen har beställt en utredning om att detta ska bli lättare och blir den verklighet kommer det göra stor nytta för Socialtjänsten, menar John Johansson.

– Vi vill också fortsätta att stärka avhopparverksamheten och samverkan med polisen. Nu blir Örebro den andra kommunen i Sverige som inför GVI, det som i Malmö kallats “Sluta skjut”. Vi vill göra mer och lutar oss inte tillbaka – gängkriminaliteten ska slås ut och möjligheten att lämna en kriminell livsstil stärkas, fortsätter John Johansson.

John Johansson säger att Socialdemokraterna vill att Vivalla om fem år, senast år 2027, inte längre ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden.

– Här kommer det att krävas rejäla krafttag men också fortsätta det arbete som nu sker. Vi vill vända på varje sten för att bryta segregationen och då vill vi särskilt bryta den negativa utsattheten Vivalla befinner sig i. Men den senaste veckan har även visat att andra delar av Örebro; Varberga nu specifikt, har problem. Därför vill vi satsa på fler centrumvärdar och kommer återkomma med särskilda satsningar på hur vi bryter segregationen, säger John Johansson.

Även om det är tryggheten i det offentliga rummet som mest står i fokus ser Socialdemokraterna också behovet av att ytterligare stärka arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Därför vill Socialdemokraterna i Örebro öka stödet till tjej- och kvinnojourer samt socialtjänstens verksamheter.

– För oss är trygghetsfrågan en av valets absolut viktigaste frågor. Idag har vi presenterat delar av vår trygghetspolitik inför valet men kommer att återkomma med fler satsningar och förslag – vi kan inte acceptera att våldet och otryggheten växer till sig i vår stad, avslutar John Johansson.

De fem övergripande löftena som Socialdemokraterna i Örebro går till val på är:

  • Ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga rummet
  • Alla har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt
  • Örebro ska fortsätta växa och vara en attraktiv kommun
  • Alla barn och unga måste få förutsättningar att klara skolan
  • Örebro ska bli självförsörjande på klimatsmart energi

Dessa kommer att konkretiseras och partiet kommer att presentera mer om vad vi vill göra för att uppfylla dessa löften.