NYHET

Vinstjakt i äldreomsorgen är inte rätt väg framåt

Bild på två rynkiga händer som vilar på ett par knän. På bilden står det alla har rätt till värdig vård. På bilden i högra hörnet är loggan äldreomsorg utan vinstjakt och Socialdemokraternas ros

Alla har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt. Vården måste utgå från medborgarnas behov, inte styras av ideologiska skygglappar. Här går våra och Moderaternas viljor isär.

Vi tycker att det är viktigt att våra äldre har en bra och värdig tillvaro på våra äldreboenden i Örebro kommun. Du som örebroare ska kunna känna dig trygg med att du eller dina nära kan åldras i en miljö där medborgarnas behov står i fokus.

Moderaterna vill privatisera all hemvård i Örebro. Det innebär en omsorg där privata företag tillåts minska på personaltätheten eller försämra villkoren för de anställda med syfte att kunna ta ut så stor vinst för företagets ägare som möjligt. Moderaterna vill privatisera den kommunala hemvården av ideologiska skäl, för att fylla redan fulla fickor.

Vi socialdemokrater tror inte på Moderaternas privatiseringsexperiment där vinstjakten är målet för verksamheten. Vi ser att 80–85 procent av alla som har hemvård i Örebro väljer den kommunala hemvården framför den privata. 90 procent är mycket nöjda med den vård och den omsorg som de får i dag.

Vi tror dessutom att efter skandalen med Berggården är intresset bland örebroarna för nya, stora privatiseringsexperiment minst sagt litet.

Att helt ta bort den kommunala hemvården skulle innebära att vi helt och hållet ger bort kontrollen över hemvården till privata utförare. De skulle sitta på allt inflytande. Även om kommunen skulle sätta upp regelverk för kvaliteten och tar fram rutiner för kvalitetskontroll blir dessa i praktiken helt verkningslösa. De privata utförarna har all makt över verksamheterna om det inte finns något kommunalt alternativ.

Dessutom skulle det innebära en kraftig inskränkning i medborgarnas valfrihet om den kommunala hemvården togs bort. Nästan alla vill ha kommunen som utförare i dag.

Jag är helt övertygad om att även de som önskar en privat utförare tycker att det är viktigt att kommunen finns som garant om det blir stora problem eller om det privata alternativet går i konkurs. Vikten av detta är tydlig inte minst när verksamhet som drivs av privata utförare antingen missköter verksamheten och avtal hävs, som i fallet med Berggården eller missköts ekonomiskt och går i konkurs.

Socialdemokraterna säger nej till vinstjakten i äldreomsorgen och prioriterar i stället behoven och önskemålen hos örebroarna. Vi socialdemokrater vill utveckla äldreomsorgen med högre kontinuitet, bättre villkor för personalen och fortsatta kvalitetssatsningar. De äldre är verksamheternas hjärta. Det är viktigt att vi ger de boende en värdig och stabil tillvaro och att alla, boende och anställda, får en human arbets- och livsmiljö.

Vi behöver ta tillbaka kontrollen över välfärden och för att lyckas med det krävs ett starkt ledarskap som vågar ta tag i problemen.

Vi ser inte att ökad privatisering är vägen framåt. Här tycker vi och Moderaterna olika. Därför vill vi låta örebroarna bestämma detta den 11 september när vi går till val.

Ska vi fortsätta att utveckla vår gemensamma äldreomsorg eller ska vi privatisera den sönder och samman?

Alla har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt. Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över välfärden och fortsätta satsa på högre kvalitet och bättre villkor för våra äldre och personalen. Alla har rätt till en värdig tillvaro på sitt äldreboende. Privatiseringar och vinstjakt är inte lösningen på våra gemensamma utmaningar.

Vi är starkare tillsammans.

John Johansson (S)
kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun