Gå till innehåll

Rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledning!

Bild på unga personer som sitter i ring. På bilden står det rejäl satsning på studie- och yrkesvägledning. I botten ligger Socialdemokraternas logga.

På Programnämnd barn- och utbildnings sammanträde den 31 mars beslutades om en rejäl satsning på Studie- och yrkesvägledningen i syfte att öka tillgängligheten och likvärdigheten inom just detta område.

Den nu beslutade satsningen innebär en förstärkning med totalt fem heltidstjänster samt kompetensutveckling för befintlig personal.

Vi vill ge eleverna en bra start redan från början innan de går vidare i sin utbildning och till slut tar steget ut i arbetslivet. Därför är det viktigt att studie- och yrkesvägledningen (SYV) håller en god kvalité. Vi vet att den personal som vi har idag gör ett fantastiskt jobb, men att det behövs fler studie- och yrkesvägledare. Idag ansvarar de för alldeles för många elever.

Satsningen innebär också att man anställer en central studie- och yrkesvägledarsamordnare som kommer ha specifikt ansvar för att samordna praoplatser.

– Betydelsen av praoperioderna ska inte förringas. De ger eleven möjlighet att få en tydlig känsla för vilka typer av yrken de kan tänka sig i framtiden. Förutsättningarna för att få en lämplig praoplats får inte vara kopplad till vilken skola eleven går på. Satsningen på en central studie- och yrkesvägledarsamordnare med uttalat stöd som praosamordnare är ett, av många, steg i rätt riktning för en ökad likvärdighet inom skolan! Säger Jessica Ekerbring (S) vice ordförande för programnämnd Barn och utbildning.

Fel val till gymnasiet kan leda till programbyten och avhopp. Det är i sig en stor kostnad, men konsekvenserna för berörda elever i form av exempelvis en känsla av ”förlorad” tid är också en allvarlig konsekvens.

Satsningen kommer att bidra till att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att göra väl genomtänkta val. Informationen är a och o för eleverna i sina framtida val av gymnasielinje. Utifrån den kunskapen kan elever välja den linje som gör att de får en meningsfull gymnasietid och rätt förutsättningar för ett framtida yrkesliv. Vi tror att detta kommer att ge positiva effekter på samhället.

En längre tids samtal mellan ansvariga förvaltningar och politiken ligger bakom den nu beslutade satsningen på Studie- och yrkesvägledning som uppgår till 5,5 miljoner kronor som även friskolorna får del av. Det är också dessa samtal som legat bakom de nyligen aviserade satsningarna på elevhälsan som uppgår till hela 16 miljoner kronor.