NYHET

Ett stort engagemang från samhällets aktörer inför att kommunledningen beslutar om en hemlöshetsstrategi i Örebro

En mörk bild på träd med dimma. På bilden står det ingen ska vara hemlös i Örebro. I botten ligger Socialdemokraternas logga.

Hemlöshetsfrågan har varit en prioriterad fråga sedan jag tog över som kommunalråd i oktober 2021. Jag har sedan dess samtalat med personer som lever i denna utsatthet och fått ta del av deras perspektiv. Jag har även haft dialog med berörda verksamheter både inom kommunen och i det civila samhället. Att vi nu beslutar om hemlöshetstrategin kan ses som ett delmål i arbetet för att förverkliga ett arbete som på riktigt ska göra skillnad. Det ska motverka att individer och familjer hamnar i hemlöshet men även skapa förändring för de som idag inte har en bostad, säger Marie Brorson (S), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor.

– Hemlöshetsfrågan har varit en prioriterad fråga sedan jag tog över som kommunalråd i oktober 2021. Jag har både samtalat med personer som lever i denna utsatthet för att få deras perspektiv och haft dialog med berörda verksamheter både inom kommunen och i det civila samhället. Att vi nu beslutar om hemlöshetstrategin kan ses som ett delmål i arbetet för att förverkliga ett arbete som på riktigt ska göra skillnad för att både motverka att individer och familjer hamnar i hemlöshet men också för att skapa förändring för de som idag inte har en bostad, säger Marie Brorson (S), ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor.

Kommunen har inte mandat att hantera alla delar som involveras i den komplexa hemlöshetsfrågan. Utan alla delar som berör bostadsförsörjning, samhällsplanering, integration, sociala såväl som medicinska insatser, arbetsmarknadsåtgärder och missbruksvård måste vävas in i ett gemensamt strategiskt arbete.

Genom ett gediget arbete tillsammans med olika aktörer är nu strategin tagen. Vi är glada över att den är fastställd. Vi ser att samverkan mellan kommunen och det civilsamhället är otroligt viktigt för att vi ska nå en nollvision.

I september kunde kommunledningen meddela att strategin var ute för remiss. Det har funnits ett stort engagemang från civila samhällets aktörer, myndigheter, fastighetsbolag och politiska nämnder inom kommunen. 31 yttranden lämnades in med över 180 synpunkter där många av åsikterna var lika. Flera aktörer vill vara delaktiga i mot hemlöshet och har över lag en positiv inställning till strategin eftersom den har en utgångspunkt i långsiktighet och samverkan.

Vi i kommunledningen har som mål att ingen ska vara hemlös i Örebro kommun. Därför är det viktigt att kommunen och civilsamhället samarbetar och arbetar systematiskt kring hemlöshetsfrågan.