NYHET

Nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken

Bild på en säng med en nalle. På bilden står det nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken. I nedre högra hörnet är Socialdemokraternas logga.

Programnämnd Social välfärd fattar nu beslut om byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Totalt byggs 100 lägenheter i närheten av Saxonspark. Det kommer också finnas en gruppbostad med sex lägenheter.

– Det känns riktigt bra att få fatta beslut om nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Brickebacken. Det här kommer dessutom bli ett positivt inslag i området som skapar mer liv och rörelse under stora delar av dygnets timmar. Det är en viktigt politisk prioritering att vidhålla den höga byggnationstakten. På så sätt kan vi möta ett ökande behov av vård- och omsorgsplatser i vår kommun, säger Marie Brorson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

Örebro är en kommun som växer och utvecklas, där människor väljer att bo och leva sina liv. Den generella befolkningstillväxten och att andelen äldre +80 år ökar innebär också fler individer med beslut om särskilt boende.

Behovet av att bygga vård- och omsorgsboenden är tydlig, och det händer mycket just nu i frågan. Kornellen i Bettorp är precis färdig, Väster Park öppnar innan sommaren. I både i Skebäck och Odensbacken finns redan beslut om byggnation, och snart också i Brickebacken.

Vi ser att det finns ett behov och det är positivt på att det händer mycket inom detta område. För att den grundläggande välfärden ska fungera behövs just sådana investeringar och den här typen av verksamhet måste prioriteras framöver.

Vi ser ett behöv när vi bygger av att lokalerna måste vara flexibla och kan användas till fler verksamheter över tid. Den här tanken har vi med oss när det nya boendet i Brickebacken planeras. Det kommer att finnas en restaurang som är tillgänglig för boende, anhöriga och seniorer i området. Dessutom kommer det att byggas ett tillagningskök och hemvårdslokaler. De lokaler som kommunen bygger ska kunna ställas om utifall det finns ett förändrat behov i framtiden.

Vård- och omsorgsboendet byggs av ÖBO och kommer drivas i kommunal regi. Byggnationen av vård- och omsorgsboendet, inklusive gruppbostaden beräknas kosta 338 miljoner kronor och omfattar totalt cirka 10 000 kvm.