NYHET

Nytt stall i Karlslund – snart kan byggnationen börja

Bild på ett stall och en häst står i bakgrunden. På bilden står citatet En attraktiv fritid för barn och unga Jonas Håård. I övre högra hörnet är Socialdemokraternas logga.

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. En del av områdets utveckling är att bygga ett nytt stall och att förbättra befintlig ridanläggning, något som det nu har fattats ett tilldelningsbeslut om.

I Karlslund finns en av Sveriges största ridskolor med drygt 1 000 medlemmar och 40 000 uppsittningar per år. Verksamheten behöver nu nya och bättre anpassade lokaler, för att säkerställa att både hästar, ridskoleelever och personal har en bra miljö. Örebro kommun har nu fattat ett tilldelningsbeslut för ridanläggningen, vilket är det första steget mot byggnation och renovering.

– Upprustningen av ridanläggningen i Karlslund är en efterlängtad satsning, inte bara för Karlslundsområdets utveckling, men även för en jämställd resursfördelning inom idrotten i Örebro. Att barn och unga ges möjlighet till en attraktiv fritid är viktigt ur flera perspektiv och det känns därför väldigt bra att vi nu tagit det första steget till att bygga ett nytt stall och förbättra befintlig anläggning så att det också uppfyller lagkrav, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

För att skapa förutsättningar för en trygg, pedagogisk verksamhet för ridskolan samt en bättre djurhållning kommer ett nytt stall att byggas och befintliga anläggningar renoveras.

Flera åtgärder kommer att göras i samband med byggnationen, bland annat en övergång från spiltor till boxar. Den nya utformningen kräver att ett nytt stall byggs för att ridskolan inte ska behöva minska antalet hästar. Det kommer att finnas en karantänsdel och det planeras för flera mindre åtgärder såsom ventilation, utgödsling och omklädningsrum.

Projekteringen sker i samverkan mellan Örebro kommun, tilldelad entreprenör och Örebro Fältrittklubb. Ambitionen är att det nya stallet och åtgärderna i befintliga byggnader ska vara klara under 2023/2024.