NYHET

Ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun

Bild på Jessica Ekerbring. På bilden står det Jessica Ekerbring ny ordförande för Socialdemokraterna i Örebro kommun. I nedre högra hörnet är Socialdemokraternas logga.

Jessica Ekerbring valdes i lördags till ny ordförande för Örebro Arbetarkommun vid dagens årsmöte för Socialdemokraterna.

– Jag känner mig både hedrad och stolt över att ha fått förtroendet att leda Socialdemokraterna i Örebro kommun. Det är valår i år och vi har en valrörelse framför oss där välfärds- och trygghetsfrågorna kommer stå i fokus och jag är grymt taggad på att göra allt jag kan för en socialdemokratisk valvinst! säger Jessica Ekerbring.

Jessica Ekerbring ersätter Jan Zetterqvist som ordförande. Jessica har varit aktiv under flera år inom Socialdemokraterna i Örebro kommun som bland annat kommunalråd och talesperson för skolfrågor samt vice ordförande i Arbetarekommunens styrelse.

– Trots en lång och utdragen pandemi har Socialdemokraterna i Örebro kommun ökat i medlemsantal och är idag en organisation som är redo att möta väljarna. Jag vill varmt gratulera vår nyvalda ordförande Jessica Ekerbring. I henne får Socialdemokraterna i Örebro en ordförande som är driven, trygg och på ett tydligt sätt kan visa på de skillnader en socialdemokratisk politik kan göra för Örebro, säger Jan Zetterqvist.

I samband med Socialdemokraternas årsmöte antogs ett uttalande för solidaritet med Ukrainas folk:

President Vladimir Putins och hans regims väpnade angrepp på Ukraina är oprovocerat, oförsvarligt och olagligt.

För oss här i Sverige väcker Putins krig obehagliga minnen av Stalins överfall på Finland 1939.

Ukraina har genomgått en demokratiseringsprocess. Den sittande presidenten Volodymyr Zelenskyj har tydligt valts till Ukrainas president i ett fritt val med reell konkurrens mellan olika kandidater och med ett valdeltagande på samma nivå, över 60 procent, som i flera andra europeiska stater. Detta trots att Putinregimen förhindrade att Krim och utbrytarrepublikernas invånare att delta. Demokratin i Ukraina står i skarp kontrast mot hur den belarusiska oppositionen slagits ned av den Putinstödda Lukasjenko-regimen samt hur mediefrihet, civilsamhället och politisk oppositionen demonterats i Ryssland. En anledning till Putins krig och dess förspel är givetvis en oro över växande och allt mer aktiv demokratisk opposition i både Belarus och Ryssland. Vladimir Putin må vara rysk president men har inte stöd av hela det ryska folket, varken för sitt inhemska styre eller för sin storryska utrikespolitik.

Det är uppenbart att krigföringen i Ukraina genomförs utan hänsyn till civilbefolkningen och allt mer tar sig uttryck av medveten terror för att genom dödande och förstörelse skrämma civilbefolkningen och den politiska ledningen i Ukraina till underkastelse. Ingen vet hur långt Putin är beredd att gå i detta eller med vilket allvar han talar om att använda kärnvapen. En omfattande flyktingström från Ukraina kan komma för att tillfälligt eller långvarigt vistas i Sverige. Vi måste skapa en beredskap för detta.

Putinregimen har också genom sitt angreppskrig mot Ukraina satt den europeiska säkerhetsordningen ur spel. Den europeiska säkerhetsordningen från 1990 har byggt på att nationella gränser bara kan ändras genom fredliga överenskommelser, att respekt för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter och ett levande civilsamhälle i medlemsstaterna är en del av säkerhetspolitiken samt att ekonomiskt samarbete ger förutsättningar för att fördjupa och trygga säkerheten. Denna har förvaltats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Vi socialdemokrater i Örebro församlade till årsmöte uttalar följande:

  • Omedelbart stopp av den ryska invasionen och tillbakadragande av ryska trupper från Ukrainas territorium som också omfattar Krimhalvön.
  • Stöd till Ukrainas folk och demokratiskt valda styre.
  • Sverige, EU och alla demokratiska stater måste med varje till buds stående medel genomföra ekonomiska och andra sanktioner mot Ryssland för att stoppa kriget och förhindra en rysk ockupation av Ukraina.
  • Sverige och EU måste göra vad vi kan för att stödja de demokratiska krafterna i Ryssland.
  • Förbered ett eventuellt omfattande flyktingmottagande från Ukraina, även här i Örebro.
  • Vladimir Putin och andra ansvariga för angreppskriget mot Ukraina bör gripas, åtalas och dömas av krigsförbrytardomstolen ICC i Haag för varje fall av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott som begås på ukrainskt territorium.