Gå till innehåll

Regeringen och majoriteten i Programnämnd Barn och utbildning stöttar förskolor och skolor i covid-tider

Bild på ett litet barn som sitter och skriver. På bilden står 2,7 miljoner kronor till förskola och pedagogisk omsorg. I botten ligger Socialdemokraternas ros.

Grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor och särskolor kommer få ta del av statliga medel från den så kallade Skolmiljarden. Dessutom tillskjuter Programnämnd barn och utbildning motsvarande medel till förskola och pedagogisk omsorg ur den pott som finns för politiska satsningar. Detta beslutades igår.

För 2022 fördelas totalt 1,4 miljarder kronor till Sveriges kommuner genom det statliga bidraget ”Skolmiljarden”. Medlen syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Under en lång tid har det varit ett ansträngt läge på skolorna. Pengarna går till huvudmännen som i sin tur fördelar ut dem till där pengarna gör mest nytta.

Programnämnd Barn och utbildning fattade idag beslut om hur dessa medel ska fördelas mellan de verksamheter som satsningen riktas till. Medlen kommer fördelas proportionerligt till elever i fritidshem, grundskola, särskola och gymnasieskola då bedömningen är att alla dessa verksamheter ställts inför stora utmaningar den senaste tiden kopplat till pandemin.

Det finns dock ytterligare två verksamheter som i år inte omfattas av skolmiljarden, nämligen förskolan och den pedagogiska omsorgen. Eftersom dessa verksamheter är i behov av extra stöd kommer de tilldelas motsvarande belopp per barn, vilket istället finansieras genom den pott som finns för politiska satsningar. Totalt handlar det om cirka 2,7 miljoner kronor.

– Att vi väljer att tillskjuta extra medel till förskola och pedagogisk omsorg känns viktigt, eftersom vi vet att även de haft det oerhört tufft den senaste tiden, säger Jessica Ekerbring (S), vice ordförande programnämnd Barn och utbildning.

Beslut om fördelning av medel till kommunerna publicerades den 3 februari 2022. Örebro kommun har tilldelats 21,4 miljoner kronor. Pengarna kommer att delas ut vid två tillfällen, i februari och i augusti. Pengarna kommer att bidra till arbetet med att säkra kunskapsutvecklingen och hälsa utifrån den situation som råder.