NYHET

Stort intresse för verksamhetsområdet Palmbohult

Översiktsbild på Palmbohult. På bilden står det 1 400 nya arbetstillfällen i Palmbohult. I nedre högra hörnet ligger Socialdemokraternas logga.

Intresset för att etablera sin verksamhet i Palmbohult har varit stort. 17 av 60 intresserade företag inom service, lager, tillverkning, kontor med flera, kommer nu att etablera sig i området. Samtidigt genereras runt 1 400 arbetstillfällen i området, både befintliga tjänster och helt nya.

Palmbohult kommer bli Örebros nya verksamhetsområde på runt 50 hektar med ett av Sveriges bästa lägen längs E18/E20. Markanvisningen och urvalsprocessen för vilka som ska etablera sig på området är nu klart.

– Det har varit en stor och snabb etableringstakt av företag i Örebro under många år och det är glädjande att nu kunna tilldela 17 etableringar i Palmbohult. Genom nya etableringar och växande företag så genereras många arbetstillfällen som är en väsentlig del av hela Örebros utveckling och av logistisknäringen, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Intresset har varit stort för marken vid Palmbohult, vilket signalerar att näringslivet och företagen mår bra. De vågar satsa, vilket är glädjande för Örebro kommun. Det i sig genererar arbetstillfällen och gör Örebro till en attraktiv stad som växer. De nya företagen kommer att locka både arbetskraft och nya invånare.

Det är 17 företag som kommer att erbjudas mark för etablering i Palmbohult. Det är en blandning av både större och mindre företag. Fokus i urvalsprocessen har varit att få så många attraktiva arbetstillfällen som möjligt. Många av företagen är redan förankrade i närområdet och det är glädjande att för ett antal av företagen är det första gången de etablerar sig i Örebro kommun. Det är ett kvitto på att Örebro är en attraktiv kommun för företag att investera i.

Preliminär byggstart i området sker under 2022. Vilka företag som kommer att etablera sig i Palmbohult presenteras på www.orebro.se/byggorebro.