NYHET

Kilsbergen utvecklas som natur- och friluftsområde

Bild på en snöig skogsdunge i motljus. På bilden står det 3,5 miljoner satsas på Kilsbergen. I övre högra hörnet ligger Socialdemokraternas logga.

Nu ska det tas fram en utvecklingsplan för hela Kilsbergsområdet för att på bästa sätt ta vara på den potential som finns i friluftsområdet. Kommunledningen, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har inför i år gett förvaltningen och Örebroporten ett tydligt uppdrag att ta till vara och utveckla Kilsbergen.

– Kilsbergen är ett välbesökt natur- och friluftsområde för örebroarna och kommunledningen vill ytterligare stärka potentialen i området för både friluftsliv, besöksnäring och lokal samhällsutveckling. Nu tillför vi riktade resurser för att i dialog med bland annat civilsamhälle, näringsliv och viktiga samhällsaktörer ta fram en utvecklingsplan och gemensam målbild för Kilsbergsområdet. Ett arbete jag tror är efterlängtat av många, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd och ledamot i Kommunstyrelsen.

Kommunledningen har inför årets skrivningar i kommunens högsta övergripande dokument gett kommunen i uppdrag att i dialog med civilsamhället, näringslivet och offentliga aktörer ta fram utvecklingsplaner för hela Kilsbergsområdet. Även Örebroporten har getts i uppdrag som en del i kommunkoncernen att bidra till utvecklingen av Kilsbergen som besöksmål.

Den nya samordnade helhetsplanen för Kilsbergsområdet kommer att bidra till en positiv utveckling lokalt. Dessutom kommer den vara en viktig del i processen med att ta vara på lokala aktörers vilja och intressen.

Nu omfördelar Kommunstyrelsen 3,5 miljoner kronor till samhällsbyggnadsområdet för att i dialog och samråd med civilsamhället, näringsliv och bland annat Länsstyrelsen ta fram en utvecklingsplan som fastställer en ambition och gemensam målbild av Kilsbergen som helhet.

Kilsbergen har en stor potential att utvecklas ytterligare som en attraktiv plats för friluftsliv, naturturism och som besöksmål.