NYHET

Inte stöd för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige

Bild på två barn som sitter på en buss och pratar med varandra. På bilden står det vi tar ansvar för alla resenärer. I botten ligger Socialdemokraternas logga.

Kommunstyrelsen i Örebro kommun har idag fastställt att det inte har inkommit tillräckligt antal namnunderskrifter för att väcka frågan om folkomröstning angående utbyggnaden av BRT med filer för blåljus och kollektivtrafik. Både kommunstyrelseförvaltningen och en oberoende extern part har kontrollerat de inkomna namnunderskrifterna som grund för beslutet.

– Vi kan konstatera att det inte finns tillräckligt stöd för att frågan om folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige. Det innebär också att tidigare beslut att införa BRT hedras och respekteras och som dessutom togs i bred överenskommelse och med klar majoritet, säger John Johansson (S) Kommunstyrelsens ordförande.

Örebro har utvecklats snabbt under de senaste åren. Det medför att vi måste se över vårt trafiknät och ta hänsyn till hur vi kan göra Örebro till en attraktiv stad både för resenärer och bilister. Ett led i det är BRT med separata filer för bussar underlättar för trafiken och framför allt blåljus.

Idag fastställde kommunstyrelsen att det inte finns tillräckligt med namnunderskrifter för att väcka frågan om folkomröstning till kommunfullmäktige. Vi kan konstatera att tonläget är ganska högt och det märks att det är valår.