Formulär och enkäter för Örebro partidistrikt med arbetarekommuner