Vårt parti

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. Ju fler som engagerar sig och bidrar med sin energi och sina perspektiv och erfarenheter, ju bättre blir vår förmåga att bygga ett starkare och tryggare samhälle. Som medlem utgör du grunden för vårt parti.

Socialdemokraterna Örebro län samlar alla 12 arbetarekommuner i Örebro län, från Askersund i söder till Ljusnarsberg i norr. Tillsammans arbetar våra över 3000 medlemmar för ett Örebro län där alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Engagemanget för ett bättre Örebro län kan se ut på många olika sätt, ja, på nästan lika många sätt som vi har medlemmar. Vissa engagerar sig lokalt i en S-förening, andra är förtroendevalda i nämnder och styrelser, medan andra verkar i rollen som regionråd eller riksdagsledamot.

Det som förenar oss alla är tron på ett bättre samhälle och att vägen dit går genom en öppen och solidarisk politik.

Publicerad