Gå till innehåll

Gruppledare i nämnder

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Hanna Stymne Bratt, 070-344 70 73, hanna.stymne-bratt@norrtalje.se

Barn- och skolnämnden
Margareta Lundgren, 070-337 75 06, margareta.lundgren@norrtalje.se

Bygg- och miljönämnden
Marcus Granström, 073-072 63 56, marcus.granstrom@norrtalje.se

Kommunstyrelsen
Ulrika Falk, 070-8156230, ulrika.falk@norrtalje.se

Kultur- och fritidsnämnden
Johannes Salo, 076-650 502 00, johannes.salo@norrtalje.se

Socialnämnden
Ingrid Markström, 073-024 57 67, ingrid.markstrom@norrtalje.se

Utbildningsnämnden
Robin Andersson, 072-571 91 56, robin.andersson@norrtalje.se

Val- och demokratinämnden
Conny Andersson, 070-874 64 60, conny.andersson@norrtalje.se