Gå till innehåll

EU-val 2019

EU

Vi vill ha ett Europa som står emot extremismen och står upp för demokratiska värderingar. Ett Europa där trygghet på jobbet inte kan förhandlas bort eller löner dumpas. Ett Europa som är världsledande i klimatomställningen och tvingar företag och länder att ta ansvar för vår gemensamma framtid.

Men det finns de som vill något annat. Nu kraftsamlar högerextremister i Sverige och Europa inför EU-valet. De ger sig på löntagares rättigheter på arbetsmarknaden, jämställdheten och rättsstatens principer om lika behandling inför lagen. Än en gång riskerar Europa att slitas isär. Vi vill istället bygga ett starkare samhälle, i Sverige och Europa. Vi tror på samarbete och minskade klyftor där andra tror på splittring. Därför ber vi om din röst i EU-valet den 26 maj.

Sverige behöver ett EU som fokuserar på det viktigaste igen:

  • Alla EU:s medlemsländer ska följa gemensamma demokratiska värderingar och rättsstatens principer. Annars ska man riskera indragen rösträtt och indraget ekonomiskt stöd från EU.
  • Svenska löner, villkor och regler ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Det ska finnas en stark lagstiftning och hinder för oschysst konkurrens. EU ska bidra till jobb och konkurrenskraft,inte otrygghet och dumpade löner.
  • EU ska ta på sig ledartröjan och driva en ambitiös klimatpolitik som är bra för vanligt folk. Vi vill satsa på gröna jobb som gynnar seriösa företag och sätta press på företag och länder som undandrar sig sitt ansvar.
  • En hållbar migrationspolitik där alla medlemsländer delar på ansvaret. Fram till dess att det är på plats ska Sverige behålla en lagstiftning som inte väsentligt skiljer sig från övriga EU-länders.
  • Förstärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism genom ökat polissamarbete och en internationell tribunal, så att de som stridit för IS ställs inför rätta och straffas.

Här kan du läsa vår valplattform. Länk till annan webbplats.