Gå till innehåll
Vård och omsorg

En tillgänglig vård för norrbottningarna genom satsningar på vårdens personal

Den nya majoriteten i Region Norrbotten bestående av Socialdemokraterna, Västerpartiet och Centerpartiet presenterar nu ett samlat paket för att stärka norrbottningarnas tillgång till hälso- och sjukvård genom att förbättra villkoren för vårdens personal. Förslagen bedöms även minska beroendet av inhyrd personal till förmån för satsningar på regionens egna anställda.

Vi presenterar nu ett kraftfullt paket som tar sikte på att öka antalet vårdplatser och därmed stärka norrbottningarnas trygghet och tillgång till vård. Det har varit viktigt att ta ett samlat grepp kring kompetensfrågorna och bedömningen görs att satsningen på höjd OB-ersättning i kombination med redan beslutade åtgärder kommer att ge fler öppna vårdplatser. Genom att satsa på regionens egen personal kommer vi att kunna minska andelen inhyrda. Det är en viktig del då det finns ett behov av att komma tillrätta med de kraftigt ökade kostnader regionen har för inhyrd personal. Sammantaget är förslaget vi nu går fram med till regionstyrelsen nästa vecka väl avvägt och helt i linje med de vallöften samtliga majoritetspartier lämnade inför höstens val och som handlade om ökad tillgänglighet till vård för norrbottningarna och förbättrade villkor för vårdens personal.

Förslaget som ska behandlas i regionstyrelsen i april har en bred ansats och innehåller en rad olika förslag för att förbättra villkoren för vårdens personal, några av åtgärderna som föreslås är följande:

  • Att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram åtgärder som minskar sjukfrånvaron bland medarbetarna från 6,8 till som högst 5,0 %.
  • Att ta fram förslag som ökar incitamenten för medarbetare att arbeta kvar i regionen efter uppnådd pensionsålder.
  • Att inom ramen för kollektivavtal med berörda fackliga organisationer dubbla ersättningen för arbete under obekväm arbetstid från och med den 1 september 2023.
  • Att ge regiondirektören i uppdrag ta fram en plan som minskar beroendet av inhyrd personal med målsättningen att minska kostnadsökningen för 2023 från befarade 640 miljoner kronor till ett utfall om maximalt 446 miljoner kronor.
  • Att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag som ökar möjligheten att anställa blivande medarbetare redan under deras studietid.
  • Att stärka chefernas förutsättningar genom bland annat utbildningsinsatser och genom att se över antalet medarbetare per chef.