NYHET

Avgiftsfrihet för vårdbesök efter sexuella övergrepp och våld i nära relation

Vård

Efter ett initiativ från den nya majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet i regionfullmäktige i november föreslås nu spårsäkring vid sexualbrott och skadedokumentation av skador som uppkommit till följd av våld i nära relation bli avgiftsbefriade.

Det finns redan idag verksamheter som beslutat att vårdbesök vid sexuella övergrepp ska vara kostnadsfria, men inget beslut har fattats på politisk nivå förrän nu.

Regionstyrelsen föreslås också ge regiondirektören i uppdrag att fortsätta utreda om det finns fler vårdbesök, som görs med anledning av våld i nära relation eller sexuellt våld, som ska vara avgiftsbefriade.

– Kvinnors hälsa är ett av de områden vi i den nya majoriteten pekat ut som särskilt viktigt då vi ser att det finns brister som vi behöver justera. Att kunna gå vidare med och lyfta frågan om avgiftsfrihet vid spårsäkring vid sexualbrott och skadedokumentation av skador som uppkommit till följd av våld i nära relation känns angeläget, säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande (S)

– Våld i nära relation och sexuellt våld drabbar kvinnor i alla åldrar och i alla samhällsklasser. För oss är det viktigt att ta fram förslag som svarar mot den ojämställdhet vi ser och se till att frågan uppmärksammas, konstaterar Birgitta Johansson-Huuva, regionråd (C).

– Att förbättra jämställdheten i Norrbotten är en av våra viktigaste frågor för den kommande utvecklingen av länet, inom många områden, och det här är ett led i det, säger Linda Jonsson, regionråd (V).

– Vi ger också ett uppdrag vi ger till regiondirektören att fortsätta utreda om det finns ytterligare efterföljande vårdbesök som borde vara avgiftsfria. Det är för att dels säkerställa att ingen undviker att söka vård på grund av kostnaden det medför och dels för att vi vet att för en kvinna som lever i en relation med våld kan en utgift på kontokortet för ett besök i vården leda till ytterligare våld, säger Anders Öberg avslutningsvis.

Beslut fattas vid regionstyrelsen den 8 februari.