Nyheter

  • Bättre förutsättningar för småföretagen och entreprenörerna i Nacka

    Människans frigörelse är socialdemokratins mål. Vårt socialdemokratiska samhällsbygge grundar sig i jämlikhet och jämställdhet, där alla människor lever i frihet med makt över sina liv och tar gemensamt ansvar för utvecklingen av samhället. Alla invånare i Nacka ska känna sig trygga och ha möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.