NYHET

Stoppa beslutet om nedläggning av skolverksamhet på Saltängens skola!

Exempelbild

På Kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 30/5 behandlades Socialdemokraternas initiativ om att stoppa beslutet om nedläggningen av Saltängens skola. Vi kan nu konstatera att det moderatledda styret flyr från sitt ansvar för nedläggningen av Saltängens skola.

I början av mars 2023 kom information om att 125 elever ska flyttas från Saltängens skola till Duvnäs skola under året. Det är elever från förskoleklass till årskurs 3 som berörs av att hyreskontraktet för Saltängens skola har sagts upp. Informationen kom som en kalldusch för elever och föräldrar, och inte heller oppositionen hade kännedom om detta i förväg. En nedläggning av Saltängens skola, som har funnits sedan 1968, innebär att området Saltsjö-Duvnäs får en avsevärt mindre elevkapacitet.

Saltängens skola är en skola med trygga elever och med bra resultat. Skolgården är stor och vägen till skolan är trygg. Vid Duvnäs skola är trafiksituationen sedan tidigare en känd riskmiljö, och det skulle bli en ännu större utmaning med fler elever på skolan. Om Saltängens elever flyttas till Duvnäs skola kommer skolan också bli väldigt trång, både vad gäller lokalerna och skolgården. Den omtyckta fritidsklubben skulle behöva andra lokaler, trots att det bland annat är lokalerna som gör den så populär. De utrymmen som idag finns, både på Saltängens och Duvnäs skola, som möjliggör för elever att jobba i mindre grupper eller gå undan vid behov kommer med stor sannolikhet inte längre att finnas vid en sammanslagning. Det skulle ha en väldigt negativ påverkan på många elever.

Enligt 1 kap. 3 § skollagen och den rättspraxis som finns på området utgör Saltängen och Duvnäs två olika skolenheter och beslutet att flytta på 125 elever innebär därmed en nedläggning av skolverksamheten på Saltängen. Skolorna har olika karaktär, ligger med cirka 1 kilometers avstånd, geografiskt skilda åt med bebyggelse och trafikerade vägar mellan. Beslut om skolnedläggningar ska alltid beslutas av politiken. På den punkten är skollagen tydlig och det finns inget utrymme för att delegera nedläggningsbeslut till tjänstepersoner. När dessa beslut tas måste också de direkt berörda, som elever, föräldrar, pedagoger och annan personal, få möjlighet att ge sina synpunkter. Självklart ska dessa synpunkter sedan tas tillvara innan ett förslag till beslut tas fram. Vid en organisationsförändring på en arbetsplats måste också en risk- och konsekvensanalys genomföras.

Mot denna bakgrund föreslog Socialdemokraterna Kommunstyrelsen besluta att stoppa rektors beslut om nedläggning av skolverksamhet på Saltängens skola då beslutet inte utgörs av rektorsbeslut enligt skollagen utan ska underställas kommunstyrelsen.

På Kommunstyrelsens verksamhetsutskott den 30/5 behandlades detta. Vi kan nu konstatera att det moderatledda styret flyr från sitt ansvar för nedläggningen av Saltängens skola. Initiativet behandlas igen på Kommunstyrelsen den 12/6.