NYHET

En budget för jämlikhet, trygghet och framtidstro

Vi lägger fram ett budgetförslag som innehåller satsningar för att öka tryggheten, stärka välfärden och för en långsiktigt hållbar kommun.

Johan Büser

Vi vill skapa ett Nacka där alla barn lyckas i skolan och våra äldre får bra omsorg med hög kvalitet. Där personalen i välfärden har rätt förutsättningar för att må bra i arbetet och lyckas i sina jobb, där närheten till natur samt kultur och idrott ger möjlighet till en aktiv fritid genom hela livet. Vårt Nacka är med och leder klimatomställningen genom att hela tiden verka för en långsiktig hållbar miljö med klimatsmarta lösningar för våra verksamheter, företag och invånare.

Det är en prövande tid med ett försämrat ekonomiskt läge och oroligheter runt om i världen. Något som också påverkar Nacka. Det handlar om stigande inflation och ökade kostnader för skola och äldreomsorg, men också för företag och privatpersoner.

– Det är viktigt att vi tar ansvar så att kommunens verksamheter kan hålla hög kvalitet för att ge våra invånare den bästa välfärden och servicen, säger Johanna Kvist (S) kommunalråd i opposition.

För att alla barn ska lyckas i skolan och våra äldre få bra omsorg med hög kvalitet skjuter Socialdemokraterna till mer resurser till förskolan, skolan och äldreomsorgen.

"Det går inte att driva en skola eller ett äldreboende på engagemang, det görs med resurser."

– Det går inte att driva en skola eller ett äldreboende på engagemang, det görs med resurser. För att Nacka kommun ska vara en arbetsgivare i framkant skjuter vi till mer resurser till verksamheterna, konstaterar Kvist

Socialdemokraterna lägger fram en rad brottsförebyggande insatser för att öka tryggheten i hela Nacka. Det handlar bland annat om att stärka möjligheten till en meningsfull fritid genom satsningar på fler idrottsytor, bättre öppettider på fritidsgårdarna och ökat kulturstöd.

Detta är en budget för jämlikhet, trygghet och framtidstro i en orolig tid. En budget för att vårt Nacka ska bli ännu bättre.

Vill du veta mer? Läs vår budget.