Mårten Spanne

Mårten Spanne är ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och skolnämnden. Mårten bor på Norra fäladen i Lund där han är aktiv i den lokala s-föreningen.