NYHET

Stärkta satsningar på välfärden i budget för 2023

Exempelbild

På en pressträff under måndagsmorgonen presenterade Lunds styrande partier Socialdemokraterna och Moderaterna ett antal justeringar i sitt förslag på budget för 2023 för att ytterligare stärka och utveckla kommunens verksamhet. Med de gjorda förändringarna meddelar Vänsterpartiet att de kommer stötta styrets förslag i andrahand.

Under måndagsmorgonen presenterade Lunds styrande partier Socialdemokraterna och Moderaterna fyra förändringar i sitt budgetförslag. Förändringarna som görs är bland annat ett förskolelyft på 7 miljoner kronor och 8 miljoner kronor läggs under kommunstyrelsen som särskilda reserverade medel för att möta de ökade livsmedelskostnaderna i välfärden.

– Efter fördjupade dialoger med oppositionen har vi idag kunnat presentera förändringar som ytterligare stärker den kommunala välfärden. Vi står inför stora utmaningar och när samhället prövas är behovet av en stark välfärd ännu större, säger Anders Almgren Länk till annan webbplats. (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver förskolelyftet och särskilt reserverade medel för ökade livsmedelskostnader görs förändringarna i förslaget på vård- och omsorgsnämndens budget. Dels föreslås de generella effektiviseringarna för 2023 utgå och ett särskilt uppdrag om att revidera schemamodellen ”hälsosamma scheman” tillförs. Dels föreslås en resultatförbättring på grund av mångåriga överskott om 30 miljoner koronor införas.

– I oroliga tider behöver vi nå breda lösningar för att ta ansvar. De förändringar som vi nu gör är ett bevis på att vi gör det vi har lovat; tar ansvar i en orolig tid. Nu skapar vi förutsättningar för att möta kostnadsökningarna som kommer samtidigt som vi lägger grunden för en stabil ekonomi även i svårare tider, säger Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Med de gjorda förändringarna meddelade Vänsterpartiet på morgonens pressträff att de i andrahand kommer att stötta styrets förslag på ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025. Det innebär att de, om Vänsterpartiets eget budgetförslag faller, kommer rösta på Socialdemokraterna och Moderaternas förslag till EVP. Det innebär också att Vänsterpartiet inte kommer att lyfta några egna säryrkande.

– Det finns flera positiva delar i det budgetförslag som S, M och KD lägger fram. Det är positivt att man i stort sett helt har slopat de generella effektiveringarna, med en uttalad ambition att ha gjort det helt framöver. Budgeten fortsätter peka ut en tydlig riktning mot tillitsbaserad styrning. Den finansierar också åtgärderna i det klimatpaket som kommunstyrelsen nyligen har beslutat om, säger Jesper Sahlén (V) ledamot i kommunfullmäktige.

– Vi har haft en bra dialog med styret där de har visat en stor lyhördhet. Vi gick till val på att minska barngrupperna i förskolan och att förbättra arbetsmiljön inom vård och omsorg. Förändringarna i deras budgetförslag gör att vi ser det som det bästa alternativet om vårt eget budgetförslag faller, säger Helena Falk (V), kommunalråd.