NYHET

Socialdemokraterna vill bygga ett idrotts- och fritidscentrum i Södra Sandby

Bygg ett samlat idrotts- och fritidscentrum vid Killbebäckskolan i Södra Sandby. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige

Södra Sandby är en ort på frammarsch. De samlade ambitionerna av att stärka och utveckla Södra Sandbys centrum kommer göra att ännu fler människor vill flytta till och etablera sig på orten. Ska det vara möjligt måste den kommunala servicen följa med i utvecklingen menar Socialdemokraterna som idag på en pressträff har presenterat ett förslag om ett nytt idrotts- och fritidscentrum.

— I Södra Sandby finns ett starkt och brett idrotts- och fritidsliv. Och till delar så erbjuds fantastiska förutsättningar redan idag, men det är dags att ta nästa steg. Ett samlat idrotts- och fritidscentrum vid Killebäckskolan skulle vara ett naturligt sådant steg, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Platsen är vald utifrån att majoriteten av idrotts- och fritidsanläggningarna redan idag är belägna här. Det skulle innebära flera synergier med befintlig verksamhet. Dessutom skulle befintliga anläggningar kunna fräschas upp och utvecklas samtidigt som en ny etablering av annan verksamhet görs.

— Det här skulle vara fantastiskt för Södra Sandbys utveckling. Inte minst om det kompletteras med en upprustning av de befintliga anläggningarna som friluftsbadet. Då skulle Södra Sandby bli en ännu bättre plats inte minst för barn och unga att bo och växa upp i, säger Per Olsson (S), ordförande för Södra Sandby socialdemokratiska förening.

Sedan 2021 pågår också en utredning om ett nytt kulturhus i Södra Sandby. Socialdemokraterna ser inte att det finns några motsättningar mellan att etablera ett nytt kulturhus i det nuvarande bussgaraget och ett nytt idrotts- och fritidscentrum. Men de vill att kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden undersöker om det finns önskemål från det fria kulturlivet samt ekonomiska fördelar med att även inkludera kulturhussatsningen i ett nytt idrotts- och fritidscentrum.

–Detta är ett stort projekt och då ska vi se på alla möjligheter som finns och så att inget glöms bort. Det är dessutom bra för kulturhusutredningen att kunna sparra bussgaragealternativet mot ett annat skarpt förslag, menar Sebastian Jaktling (S).