NYHET

Socialdemokraterna vill erbjuda ungdomar kultursommarjobb

Socialdemokraterna vill skapa förutsättningar för ett aktivt liv för alla Lundabor. Ett sätt att göra detta på, menar de, är att fördjupa samarbetet mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att möjliggöra en bredare kulturverksamhet för fler. De föreslår därför en satsning på ett gemensamt projekt med fokus på att ge seniorer och personer med funktionsnedsättningar större möjlighet att uppleva kulturevenemang. Detta genom att erbjuda ungdomar sommarjobb där de får möjlighet att skapa olika kulturella upplevelser och framföra dem på, eller i anslutning till särskilda boenden, gruppbostäder och träffpunkter.

Socialdemokraterna menar att denna satsning skulle bidra till att skapa förutsättningar för att fler ungdomar kan ta ett första steg in i arbetslivet genom relevant erfarenhet. Samtidigt som den stora ensamhet som många lundabor upplever, och som aktualiserats och fördjupats under pandemin, skulle kunna brytas.

— Detta är ett sätt att möta och motverka ensamheten hos seniorer och personer med funktionsnedsättningar. Många organisationer har efterfrågat den här typen av åtgärder och därför vill vi nu starta detta projekt som ser till att ge fler tillgång till kulturella upplevelser samtidigt som det skapar möjligheter till arbete för ungdomar, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.