NYHET

Inför ett särskilt föreningsbidrag för 21–25 åringar

Lunds kommun har idag ett föreningsbidrag som gäller barn och unga mellan 7–20 år. Nu föreslår Socialdemokraterna att Lunds kommun inför ett särskilt föreningsbidrag för unga mellan 21–25 år, vilket skulle innebära att kommunen erbjuder föreningsstöd till samma åldersgrupp som till exempel Riksidrottsförbundet.

Lunds kommuns föreningsbidrag till barn och unga riktar sig i dagsläget till åldersgruppen 7–20 år. Många kommuner, och Riksidrottsförbundet, har föreningsbidrag som riktar sig till åldersgruppen 7–25 år. Socialdemokraterna går nu fram med ett förslag om att Lunds kommun ska addera ett särskilt föreningsbidrag för unga mellan 21–25 år, så att även Lunds kommun kan främja och stödja ett ökat föreningsengagemang även i denna åldersgrupp. Det bidrar till en ökad jämlikhet och ett ansvarstagande som många andra kommuner redan gör idag.

– Redan under förra mandatperioden lyfte vi tillsammans med Miljöpartiet fram behovet av att inkludera unga mellan 21–25 år i föreningsbidragssystemen. Detta avslogs då. Men verkligheten är fortfarande densamma och kommunen behöver bredda sitt ansvarstagande mot det samlade föreningslivet, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Lunds kommun har en demografi som innebär att en relativt stor del av befolkningen är mellan 21–25 år, inte minst som studerar vid universitetet. Detta menar Socialdemokraterna gör det extra anmärkningsvärt att kommunen inte inkluderar åldersgruppen i sitt förenings­bidragssystem. Förslaget att lägga det som ett separat bidrag är för att den nya målgruppen inte ska ta pengar från det befintliga föreningsbidraget.

– Tillsammans har vi socialdemokrater och Lundakvintetten, med vår budgetuppgörelse, säkrat framtida uppräkning för det befintliga föreningsbidraget. När vi nu vill utöka det så att det omfattar fler är det viktigt att det görs på ett sätt så att det tillkommer nya friska pengar som breddar det totala utbudet, inte så att det sker på bekostnad av de yngre barnen och de unga mellan 7–20 år, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.