NYHET

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för fler seniorer och unga

Ta ett nytt grepp kring avgiftsfri kollektivtrafik så att seniorkortet omfattar alla över 70 år och så att unga mellan 16 och 19 år erbjuds fria kollektivtrafikresor i hela Skåne. Det föreslår Socialdemokraterna i en ny motion till kommunfullmäktige.

”Fri buss för 70 plus” var ett vallöfte som Socialdemokraterna i Lund lanserade för redan fyra år sedan. Med förslaget ville de att Lunds kommun skulle utöka seniorkortet för busstrafiken så att den skulle omfatta alla över 70 år. Idag är kravet att man ska vara 75 år för att få fria resor. Men trots flera förslag har de inte fått med sig en majoritet i kommunfullmäktige. Nu lanserar de en nya samlad satsning för avgiftsfri kollektivtrafik som dels innefattar förändringen av seniorkortet, men där de också föreslår att ungdomar från Lunds kommun mellan 16 och 19 år ska få fria kollektivtrafikresor i hela Skåne.

– Det är hög tid att sänka ålderskravet för seniorkortet så vi kan leva upp till devisen ”fri buss för 70 plus”. Det kravet delar vi socialdemokrater även med flera av pensionärsföreningarna. Men Lunds kommun behöver ta ett helhetsgrepp kring resandet och därför väljer vi att också rikta in oss på ungdomar mellan 16 och 19 år, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

När Socialdemokraterna gjort en utblick över Skåne ser man hur flera kommuner genomfört dessa reformer. Till exempel har Malmö sänkt sin seniorkortsålder till 70 år och på det sättet gett ännu fler seniorer samma möjligheter och stärker de äldres förutsättningar i samhället. Ungdomsbiljetten, med avgiftsfria resor för unga mellan 16 och 19 år, har införts i flera kommuner, bland annat Trelleborg, Ystad och Simrishamn.

Att de ungdomar som idag erbjuds skolbiljett inte redan erbjuds ungdomsbiljetten, som har väsentligt bättre villkor, tycker Socialdemokraterna är anmärkningsvärt. En ändring bör därför genomföras omgående. Men att också säkerställa att samtliga ungdomar i spannet 16 till 19 år, det vill säga för de i årskurs nio och gymnasieåldern, erbjuds möjligheten att genom avgiftsfri kollektivtrafik upptäcka, uppleva och utvecklas menar Socialdemokraterna är en frihetsreform.

– Att oberoende av ekonomisk situation kunna resa kollektivt inom hela Skåne är en stor möjlighet för unga, som ofta har begränsad egen ekonomi. Detta är därför en mycket angelägen reform. Det är dessutom viktigt att sätta bra och hållbara resandevanor tidigt och därför är detta en viktig framtidsinvestering, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.