NYHET

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för passhantering

Låt Lunds kommun bli pilotkommun för att ta hand om passhantering. Det föreslår Socialdemokraterna i Lund i en ny skrivelse.

Väntetiderna för ett nytt pass i Sverige är i dagsläget orimligt långa. Detta är inte unikt för Sverige, läget påminner i mångt och mycket om hur det är i Norge och Finland. Men Danmark har provat en annan modell än Sverige. En modell som har kortat väntetiderna avsevärt. Medan lundaborna får vänta på en passtid i över ett halvår behöver till exempel boende i danska Fredriksbergs kommun bara vänta några dagar. Detta tack vare att de danska kommunerna ansvarar passhanteringen.

I en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Socialdemokraterna nu att Lunds kommun ska driva på för att bli en svensk pilotkommun för det danska sättet att hantera pass. Detta för att korta lundabornas väntetid på nya pass.

– Det är lätt att bli bitter och bara gnälla på långa väntetider. Vi försöker istället vara konstruktiva och hitta lösningar. Att pröva den danska modellen tycker vi är något som bör övervägas. Lunds kommun har en bra medborgarservice och med detta skulle servicen till lundaborna stärkas ytterligare, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.