NYHET

Lunds kommun behöver fler istider

Ishockeyföreningen och konståkningsklubben efterfrågar fler istider. Därför föreslår Socialdemokraterna nu att kommunen utreder flera förslag, bland annat vid Arenan, där nya ishallar kan byggas.

Både Lunds konståkningsklubb och Lund Giants har under flera år efterfrågat fler istider. Båda föreningarna understryker att bristen på istider innebär att föreningarna inte kan växa, det i sin tur gör att de måste säga nej till barn och unga som vill börja spela hockey eller börja med konståkning. En kortsiktig lösning är att förlänga säsongen i nuvarande ishall, men för att öka andelen istider i tillräcklig utsträckning krävs det både att fler ishallar byggs och att befintlig hall byggs ut.

Socialdemokraterna vill att Lunds kommun gör en utredning för att titta såväl på möjliga placeringar för nya ishallar, men också vilka investeringsmedel som krävs. I sitt förslag pekar de på att både en utbyggnad vid Arenan och andra platser behöver belysas i utredningen.

– Vi behöver vända på varje sten. Läget för berörda föreningar är akut och då behöver alla möjliga alternativ läggas på bordet. Min förhoppning är att vi har en utredning som möjliggör att vi kan arbeta in alternativ i kommande investeringsbudget, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Förslaget är att utredning ska göras tillsammans med de berörda föreningarna.