NYHET

Socialdemokraterna kräver riktade satsningar på klimatneutralt byggande och anläggning

Socialdemokraterna föreslår att Lunds kommun avsätter pengar för att kunna förverkliga den plan för klimatneutralt byggande och anläggning som byggnadsnämnden nu håller på att arbeta fram.

Den 24 mars förväntas byggnadsnämnden fastställa ett förslag på en plan för klimatneutralt byggande och anläggning. Stadsbyggnadskontoret föreslår en ambitiös plan och lyfter samtidigt fram behovet av riktade ekonomiska medel för att kunna leva upp till planen. Bland annat lyfter de fram att kostnader för att göra klimatberäkningar kommer uppstå. För nybyggnationer av byggnader är detta ett lagkrav, men planen förespråkar en mer omfattande beräkning som bedöms innebära merkostnader.

Socialdemokraterna kommer därför redan på byggnadsnämnden kräva att kommunfullmäktige såväl för innevarande år som i kommande budgetperiod avsätter de resurser som krävs. Om man inte avsätter de resurser som krävs riskerar det att bli ett luftslott menar socialdemokraten Björn Abelson.

– Det här är en ambitiös och bra plan som kommer göra stor klimatnytta. Men bara om vi också är beredda skjuta till de resurser som krävs. Det är vi socialdemokrater beredda att göra. Vi vill inte skapa en papperstiger utan vi vill att planen ska ligga till grund för ett faktiskt arbete som gör skillnad för lundaborna, säger Björn Abelson (S), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.