NYHET

Uttalande: Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden!

Ett jämlikt samhälle kräver en generell, välfungerande välfärd.

Välfärden ska vara av hög kvalitet och ges åt var och en efter behov.

En stark och gemensam välfärd är ett mål i sig. Det är också ett verktyg för att utöka demokratins räckvidd. Det är en grund för allas frihet. Därför behöver vi åter ta demokratisk kontroll av välfärden så den kommer alla till dels.

Idag styrs delar av välfärden efter marknadens logiker och vi är alla utelämnade till att vara kunder som får det vi betalar för. Det gör att vissa lämnas efter och andra får tillgång till välfärd utan att behoven alltid är de största. För att garantera en välfärd baserat på att trygga den enskildes behov behöver den finansieras gemensamt och vara demokratiskt styrd. Marknaden kommer aldrig klara av eller eftersträva att lösa välfärdens uppgift.

Sjukvård, skola och äldreomsorg kan inte likställas med eller fungera som en marknad. Det marknadsekonomiska experimentet måste få ett stopp.

Vi kräver att folkvalda politiker ges större ansvar för välfärden och dess organisering.

För att nå ett jämlikt samhälle behöver samhället ta ett helhetsgrepp om välfärdens organisering. Marknadens inflytande har skapat en efterfrågestyrd välfärd istället för en välfärd baserad på behov.

Idag försvinner våra gemensamma resurser till välfärdsföretagens vinster. Företag vars syfte är att tjäna pengar. Det är en orimlig ordning, inte minst i ljuset av de utmaningar välfärden står inför och vikten av ökad jämlikhet. Därför måste vi sätta stopp för att våra gemensamma resurser, som behövs i välfärden, går till aktieutdelningar.

Vi kräver:

Slopa aktiebolagen i välfärden

Återta demokratisk kontroll över välfärden

Uttalande från Socialdemokraterna i Lunds årsmöte den 12 mars 2022.