NYHET

Socialdemokraterna vill ha fler öppna förskolor i Lunds kommun

Den öppna förskolan är en viktig del av den kommunens välfärd. Socialdemokraterna vill att fler öppna förskolor ska placeras i kommunen. Det föreslår de i en skrivelse till barn- och skolnämnden.

Idag finns det två kommunala öppna förskolor i Lund – Söderlek på Klostergården och Fäladsfamiljen på Norra Fäladen. Socialdemokraterna understryker de öppna förskolornas roll i den kommunala välfärden och hänvisar till att vårdnadshavares behov av stöd visat sig vara stor under pandemin.

För att möta vårdnadshavares behov och skapa en likvärdig tillgång till öppna förskolor i hela kommunens geografiska område föreslår Socialdemokraterna att minst två nya öppna förskolor öppnas varav minst en placeras i de östra kommundelarna. Det föreslår partiet i en skrivelse till barn- och skolnämnden.

Under hösten 2021 föreslog Socialdemokraterna att nya familjecentralen ska öppnas i en motion till kommunfullmäktige. I skrivelsen de presenterar idag föreslår de att barn- och skolnämnden utreder och initierar ett arbete med socialnämnden och Region Skåne med målsättningen att öppna förskolor på sikt utvecklas till familjecentraler. Socialdemokraterna menar att kommunen på så vis kan garantera en mer likvärdig tillgång till välfärdsservicen.

— Att en kommun i Lunds storlek enbart har två öppna förskolor är under all kritik. Det är viktigt att vi garanterar en likvärdig tillgång till välfärdens olika delar. Pandemin har bland annat riktat ljuset mot vårdnadshavaresbehov och det är för mig självklart att vi ska se till att fler öppna förskolor öppnas, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.